Кабинетът ще гласува допълнителни разходи по бюджета за отбрана

Ще бъде одобрен и трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване

Кабинетът ще гласува проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. Очаква се министрите да приемат допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година.

Предвижда се Министерският съвет да освободи председателя и члена на Комисията за защита на потребителите, както и да определи нов състав на комисията.

Правителството ще обсъди и проект на Постановление за реда и условията за възлагането и изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница.