Над 140 проекта на обща стойност близо 130 млн. лв. подобряват околната среда в България

Новините

23-03-2015, 14:38

Снимка:

НДЕФ

Автор:

AMG

Всичко от Автора

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отбелязва своята 20-годишнина

От създаването си досега са осъществени над 140 проекта в повече от 200 населени места в България. Шест от тях на територията на Бургас.

Фондът е създаден през 1995 г. с активното участие на Световна банка и швейцарското правителство, което е първият му донор в рамките на суаповата сделка „Дълг срещу околна среда“. Те задават и модела на управлението му, запазен непроменен и до днес. През годините Фондът работи и по още 3 програми – Пилотната програма за въстановяване на околната среда в района на МДК Пирдоп, Фонд „Защитени територии“ и Национална схема за зелени инвестиции (НСЗИ), която е активна и в момента.

Чрез Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ) до момента са финансирани проекти за подобряване на енергийната ефективност на 77 публични сгради на стойност над 27 млн. лева, като 85% от тях се осигурени от НДЕФ. Средставата са резултат на постъпления от продажба на предписани емисионни единици в две споразумения между Република Австрия и Република България. Резултатът от реалзираните проекти е намаляване на емисии на парникови газове за периода на живот на проектите в размер на 443 844 т СО2. В рамките на НСЗИ са частично финансирани на принципа de minimis по регулациите на държавните помощи и два корпоративни проекта за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.
Общита Бургас също е участвала за финансиране и чрез Националната схема са реализирани проекти за енергийна ефективност в следните шест детски градини - ОДЗ 2 "Звездица Зорница", ОДЗ 5 "Иглика", ОДЗ 6 "Ран Босилек", ЦДГ 29 "Моряче", ОДЗ 4 "Звънче" и ОДЗ 7 "Райна Княгиня".
Това, което отличава НДЕФ от другите институции, финансиращи проекти, е относителната независимост на прякото му управление от държавата и високата степен на възможност за контрол от страна на чуждестранните донори.

Основните органи на управление са Управителният съвет, който е съставен от представители на държавата и от извъндържавни организации в равно отношение, и председателят, който се избира от Министерски съвет, но само със съгласието на Консултативния съвет на донорите и не може да е свързан с политическа партия или админситративен орган. Освен това, Консултативният съвет на донорите дава съгласие за всяко решение на Управителния съвет.

Официален сайт на НДЕФ