И Борислав Сандов скри истината за делото на Зелените срещу Парк Плейс Енерджи

Региони

09-04-2015, 13:14

Автор:

BulgariaUtre

Всичко от Автора

Това е изпитана практика, чрез която зелените НПО-та водят дела срещу различни обикновено големи проекти

Както Петко Ковачев, така и съпартиецът му Борислав Сандов, не каза истината за делото, което ПП Зелените и „Институт за зелени политики“ водят срещу американската компания Парк Плейс Енерджи за проучване на въглищен газ. 

Въпреки очевидните доказателства (приложение) две напомнителни писма от съда в интервал от три месеца Зелените обзети от двойствена амнезия не внасят десетте лева държавна съдебна такса за делото.
Това е изпитана практика, чрез която зелените НПО-та водят дела срещу различни обикновено големи проекти. Пускат жалба, но не внасят задължителната такса от 10 лв. Подадените жалби чрез съда се изпращат до ответната страна. В интервала до насрочван на делото, обикновено няколко месеца чрез различни начини, най-вече чрез посредници, те предлагат споразумение на инвеститора. То е или за изготвяне на екологична оценка, или ОВОС. Ако той (инвеститорът) се съгласи, таксата не се внася и жалбата се отхвърля от съда. При несъгласие таксата се внася, делото се води с години, шиканира се (бави се умишлено), искат се нови доказателства и експертизи. След това се жали и на по-горна инстанция и така минават години. Проектът се обезсмисля и в повечето случаи се проваля.
В тази връзка припомняме отново фактите за воденото дело на партия „Зелените“ представлявана от Борислав Сандов и Фондация „Институт за зелени политики“ на Петко Ковачев срещу американската фирма Парк Плейс Енерджи Корпорейшън.
Политическа партия „Зелените“, представлявана от Борислав Сандов и Фондация „Институт за зелени политики“ на Петко Ковачев, съпредседател на партия „Зелените“ са отстранени от дело водено от самите тях срещу Парк Плейс Енерджи Корпорейшън поради невнесени 10 лв. държавна съдебна такса.


На 26. 08. 2014 г. министърът на околната среда и водите съгласува Проект за търсене и проучване на суров нефт и въглищен газ до с. Враново, Каварненско, област Добрич на американската компания Парк Плейс Енерджи Корпорейшън. След извършването на проучванията, които ще продължат 5 години, ако се открият находища, това разрешително може да се превърне в лиценз за експлоатация за срок от 35 години. Търсенето е възможност за България за така нужната й диверсификация за доставките на природен газ и нефт. Освен това ще се осигури потенциален източник на природен газ за местна употреба и доставка към националната разпределителна мрежа. Проучвателните дейности се в район, в който от 1964 г. до 1990 г. са се извършвали сондажи. През този период са сондирани над 200 кладенци за търсене на въглищни находища. За периода 2005 – 2008 години в тази област са били сондирани още два дълбоки кладенци от предишни притежатели на разрешения за търсене и проучване. Този голям обем на сондажни дейности не е навредил по никакъв начин на водоносните пластове, които се използват за питейна вода и напояване, включително и на земеделските производители. Следователно въпреки интензивните сондажи за срок от 40 години в този район няма никакви замърсявания и нанесени вреди на природата.


Решението на Министерството на околната среда (МОСВ) и водите като стотици други, разбира се, е обжалвано незабавно, като основните жалбоподателите са политическа партия „Зелените“ и „Институт за зелени политики“. Жалбата на политическа партия „Зелените“ е подадена на 18. 09. 2014 г. от Борислав Сандов като пълномощник на съпредседателите Андрей Ковачев и Петко Ковачев и е образувано административно дело № 13784 от 2014 г. В жалбата се иска отмяна на решението МОСВ за прочуване на нефт и газ от Парк Плейс Енерджи Корпорейшън, защото според тях има основание да се предполага, че са извършени многобройни нарушения на процедурата и на материално правни норми. Има подадени още няколко жалби, но те са от лица, които трудно ще докажат нарушените си права от това решение на МОСВ и ще бъдат отстранени от делото.
На 1.10. 2014 г. Върховният административен съд дава указания на политическа партия „Зелените“ и „Институт за зелени политики“ да представят документ за платена държавна такса от 10 лв. съгласно Закона за държавните такси. Уведомлението за това указание е връчено на адреса за кореспонденция на политическа партия „Зелените“ на 13. 10. 2014 г. на Тамара Ковачева, член на партията. Нито в рамките на 7-дневния срок, нито по-късно са представени доказателства пред съда за внесените 10 лв. държавна такса от партия „Зелените“. Същото се отнася и за „Институт за зелени политики“ на съпредседателя на партията Петко Ковачев. По тази причина те са отстранени от делото и няма да участват в процеса.
Съществуват три хипотези за невнасянето на тези 10 лева:

- Първата хипотеза е, че поради факта, че не успяха да минат 1% бариера и да получат държавна субсидия политическа партия „Зелените“ нямат 10 лева да внесат таксата.

- Втората хипотеза е, че въпреки афишираната им ангажираност за опазването на околната среда и за вредите от проучванията за добив на нефт и газ, тях това изобщо не ги интересува. Но пък тя се опровергава от факта, че все пак са си направили труда да подадат жалба.

- Третата, може би най-вероятна хипотеза е, че са постигнали извънсъдебна договорка и, че срещу съответни ангажименти от различен характер не са внесли 10-те лева съдебна такса.
Този пример изключително ясно показва как партия „Зелените“ и многобройните й сателитни неправителствени организации от Коалиция „За да остане природа в България“ действат като саботират, блокират и забавят стотици проекти в областта на добивната индустрия, туризма, селското стопанство и транспорта. Въпреки многобройните сигнали и доказателства за тяхната антиобществена дейност поредица от правителства, включително и настоящото продължават да търпят екологичния терор върху администрацията, бизнеса и общините. Те така и не разбраха, че освен да получават пари въпросните партиики и организации не се интересуват от нищо друго. Какво още трябва да се случи, за да разбере държавата, че повече така не може да продължава. На лъжите и манипулациите на тези хора и подкрепящите ги няколко медии най-накрая трябва да се сложи край.

09.04.2015 г.
НГК „Природата за хората и регионите“