Платежният баланс на България бележи солидно подобрение

Портфейл

15-05-2015, 16:51

Снимка:

pixabay.com

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Балансът възлиза на 655,2 млн. евро и излиза на излишък

Платежният баланс на България бележи солидно подобрение през март спрямо година по-рано и излиза на излишък през първото тримесечие на годината, показват данни на Българската централна банка.

Балансът по текущата и капиталовата сметка на България през март е положителен и възлиза на 655,2 млн. евро при излишък за 359,2 млн. евро през март 2014 г.

За първите три месеца на настоящата година балансът по текущата сметка е положителен и в размер на 479,4 млн. евро (1,1% от БВП) при дефицит за 20 млн. евро (0,05% от БВП) през същия период на миналата година.

През март салдото по текущата сметка е на излишък от 433 млн. евро (при излишък за 329,1 млн. евро преди година), като за първото тримесечие балансът по текущата сметка също излиза на позитивна територия и е в размер на 194,6 млн. евро (0,5% от БВП) след дефицит за 146,9 млн. евро (0,3% от БВП) за периода януари - март 2014-а година, показват данните на БНБ.

Търговското салдо на страната през март остава на дефицит, но се свива до 159,8 млн. евро спрямо дефицит за 338,3 млн. евро през същия месец на предходната година, като за първото тримесечие на 2015-а година търговският дефицит е в размер на 669 млн. евро (1,6% от БВП) при дефицит за цели 1,0229 млрд. евро (2,4% от БВП) за същия период на миналата година.

Износът през март 2015 г. е в размер на 2,0068 млрд. евро, като се повишава с 460,3 млн. евро (ръст с цели 29,8%) в сравнение с износ за 1,5464 млрд. евро през март 2014-а година. През първите три месеца на настоящата година износът нараства със 708,7 млн. евро до 5,2786 млрд. евро (скок с 15,5%) спрямо същия период на 2014-а година, когато износът беше в размер на 4,5699 млрд. евро.

В същото време вносът през март е в размер на 2,1665 млрд. евро, като нараства с 281,8 млн. евро (скок с 15%) спрямо внос за 1,8847 млрд. евро през третия месец на 2014-а година. За първото тримесечие на 2015-а година вносът нараства с 354,9 млн. евро (с 6,3%) до 5,9477 млрд. евро спрямо внос за 5,5928 млрд. евро през същия период на миналата година.

Финансовата сметка за март е положителна и в размер на 709,5 млн. евро при излишък за 233 млн. евро преди година (март 2014 г.), като за първото тримесечие на 2015-а година тя е положителна и в размер на 763,1 млн. евро (1,8% от БВП) спрямо дефицит за 178 млн. евро (0,4% от БВП) за същия период на миналата година.

Според БНБ преките чуждестранни инвестиции в страната през март възлизат на 52,8 млн. евро при инвестиции за 208,8 млн. евро преди година, като за първите три месеца на годината преките чуждестранни инвестиции се свиват до 317,3 млн. евро спрямо 346,5 млн. евро за същия период на 2014 г.

Резервите на БНБ се повишават през март с 1,7208 млрд. евро при увеличение с 399,2 млн. евро преди година и нарастват през първото тримесечие на 2015-а година с 2,1214 млрд. евро (5% от БВП) при спад от 552,9 млн. евро (1,3% от БВП) за същия период на миналата година.