Споровете с търговци ще се решават до 90 дни

Портфейл

18-05-2015, 07:30

Снимка:

pixabay.com

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Всичко ще се решава в помирителни комисии без да се стига до съд

Споровете между потребители и търговци по повод продажба на стоки или предоставяне на услуги ще могат да бъдат решавани до 90 дни без да се влиза в дълги и скъпи съдебни процедури. Това предвиждат промените в Закона за защита на потребителите, които са внесени в Народното събрание, пише "Монитор". Алтернативното решение на споровете ще става в помирителни комисии и няма да струва абсолютно нищо на двете страни освен пощенските разходи за изпращането на всички документи по случая, уточни зам.-председателят на Комисията за защита на потребителите Константин Райков. Освен това страните не са задължени да ползват услугите наадвокат или юрист. Предстои да бъдат създадени от началото на следващата година пет специализирани помирителни комисии в секторите енергетика, водоснабдителни и канализационни услуги, електронна търговия и съобщения, транспорт. Ще има една обща комисия, а освен това ще действа и съществуващата досега обща комисия по Закона за платежните системи. Общата помирителна комисия ще бъде председателствана от представител на КЗП, страните по спора – от потребител и търговец. В специализираните комисии потребителят ще се представлява от представител на комисията, а търговецът от браншовата организация, в която той членува и ще бъде председателствана от представител на съответния орган. Например ако става дума за телекомуникации, това ще бъде представител на Комисията за регулиране на съобщенията.

 Администрацията на процеса е от страна на Комисията за защита на потребителите, като решаването на проблемите ще става доста по.бързо и евтино.

Докато продължава процедурата в помирителната комисия, давностният срок за предявяване на съответното възражение или жалба ще спира да тече. На практика фактът на иницииране на алтернативно решение няма да доведе до загуба и възможност на потребителя да потърси правата си и по съдебен път, уточниха от КЗП. Целта е повече размяна на писмени доказателства – жалба, възражение, отговор на жалбата, а след като се разменят тези книжа, в срок от три месеца помирителната комисия трябва да излезе със споразумително споразумение, което следва да се приеме от едната или другата страна.

 Най-много жалби в потребителската комисия има в сферата на телекомуникациите с акцент мобилни услуги. Следва търговията на дребно - там, където има елементи на промоции, отстъпки и намаления, които търговците предлагат. Освен разминаване между рекламираното намаление и действителната отстъпка често се случва промотираните стоки изобщо да липсват в магазина. Голяма група оплаквания постъпват и в сферата на финансовите услуги, най-вече при бързите кредити, уточни председателят на КЗП Димитър Маргаритов.

 Предстои от БНБ да предоставят на комисията списък на всички банки и други финансови институции, които се занимават с кредитиране, за да се изискат от тях общите условия на договорите и те да бъдат проверени за неравноправни клаузи.