За първи път и църква в манифестацията за 24 май

Шествието в Бургас е по главните улици след 11.00 часа

За първи път в бургаската манифестация по повод 24-ти май ще се включи протестантска църква.
Денят на българската писменост и култура близо 400 християни ще отпразнуват заедно със стотиците представители на бургаските училища, съобщава Дарик. Те ще се включат в шествията по главните улици след 11.00 часа.
Идеята за присъединяването им е забележителеният факт, че св. св. Кирил и Методий създават българската азбука, за да преведат Евангелието.
Ето какво сподели инициаторът на присъединяването на Християнска църква „Благовестие" към манифестацията, пастор Живко Тончев: „Ние празнуваме, защото днес можем да четем Свещените писания на разбираем за нас език. Именно християнската вяра и книжнина са ни съхранили като народ и раждат така необходимите за всички ни ценности. Затова и днес е нужно да следваме призива на Константин-Кирил Философ: да слушаме Божието слово, защото то укрепва сърцата и умовете, и подготвя всички да познаят Бога."
За мотивите на св. св. Кирил и Методий свидетелстват и словата в житието на св. Климент Охридски от Теофилакт Охридски: „Славянският народ, т.е. българският, не разбираше Светото Писание на гръцки език, и двамата свети мъже гледаха на това с голяма злочестина. Безутешна скръб ги обзе за това, че светлината на Писанието не сияе в Българската страна. Тогава се обърнаха с молитва към Христа, от Когото пръв дар са езиците, да им помогне да изнамерят букви, пригодни за българския език и да преведат божественото Писание на тоя език."