Само 20% от работодателите знаят що е то дуално образование

Общество

26-06-2015, 14:22

Снимка:

Българияутре.бг/архив

Автор:

bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Това показа проучване сред бизнеса и професионалните гимназии

Не сме готови за дуалното обучение.

Такъв извод направи Българската стопанска камара (БСК) след проведено анкетно проучване съвместно с Националния център за оценка на компетенциите.

Под "дуална система на обучение“ се разбира професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места - в професионално училище и предприятие (бел. на р.).

Респондентите на проучването са представители на бизнеса и на професионалните гимназии. Шефът на Центъра Томчо Томов представи резултатите от допитването, според които едва близо 20% от работодателите са информирани за възможностите на дуалното образование.

Според данните педагозите, които са станали част от проучването, са скептични към тази форма на обучение, като 2/3 от тях посочват като основна причина липсата на интерес от страна на бизнеса. Мнението си са дали представители на 120 професионални гимназии от 11 области в страната, както и 207 работодатели.

Анкетата е установила, че работодателите все повече се затрудняват в това да намират специалисти със средно образование и квалификация. Припомняме, проучване на МТСП от вчера открои именно този проблем при наемането на работна ръка.

Открояват се над 200 дефицитни професии и длъжности - техници, монтьори, недостиг има и в химическата промишленост, металургията, търговията и туризма.

Всеки втори работодател твърди, че на младите липсват основни умения като трудова дисциплина, отговорност и желание за професионално усъвършенстване.

Почти 100% от работодателите и педагозите са категорични, че предприятията трябва да участват в изготвянето на учебните планове и програми, по които се извършва дуалното обучение.
Според тях е редно този модел на обучение да стартира пилотно само с професии и специалности, за които има условия в даден регион, като настояват за прекратяване на практиката по закриване на професионални паралелки и гимназии.

Дуалното обучение е първо труд и след това образование, смятат от БСК. Много от хората, които постъпват за дуално образование, трудно усвояват изискванията за компетентности в съответните предприятия, макар да има много голям глад за работна ръка, изтъкна още шефът на БСК Божидар Данев.

Респондентите са представители на бизнеса и на професионалните гимназии. Шефът на Центъра Томчо Томов представи резултатите от допитването, според които едва близо 20% от работодателите са информирани за възможностите на дуалното образование.

Според данните педагозите, които са станали част от проучването, са скептични към тази форма на обучение, като 2/3 от тях посочват като основна причина липсата на интерес от страна на бизнеса. Мнението си са дали представители на 120 професионални гимназии от 11 области в страната, както и 207 работодатели.

Анкетата е установила, че работодателите все повече се затрудняват в това да намират специалисти със средно образование и квалификация. Проучване на МТСП от вчера открои именно този проблем при наемането на работна ръка, примоня нюз.бг.

Открояват се над 200 дефицитни професии и длъжности - техници, монтьори, недостиг има и в химическата промишленост, металургията, търговията и туризма.

Всеки втори работодател твърди, че на младите липсват основни умения като трудова дисциплина, отговорност и желание за професионално усъвършенстване.

Почти 100% от работодателите и педагозите са категорични, че предприятията трябва да участват в изготвянето на учебните планове и програми, по които се извършва дуалното обучение.

Според тях е редно този модел на обучение да стартира пилотно само с професии и специалности, за които има условия в даден регион, като настояват за прекратяване на практиката по закриване на професионални паралелки и гимназии.

Дуалното обучение е първо труд и след това образование, смятат от БСК. Много от хората, които постъпват за дуално образование, трудно усвояват изискванията за компетентности в съответните предприятия, макар да има много голям глад за работна ръка, изтъкна още шефът на БСК Божидар Данев.