Падат забраните за участие на офшорки в бизнеса

Портфейл

25-08-2015, 06:32

Снимка:

pixabay.com

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Промените в Закона за икономическите и финансовите отношения с офшорни дружества вече са публикувани на сайта на МФ

От 1 януари догодина падат част от рестрикциите пред офшорните фирми за правене на бизнес в България, пише в. "Труд". Те ще могат да участват в банки и застрахователни дружества, печатни медии и др., ако имат до 10% дялово участие в тях. Това предвиждат промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с офшорни дружества, публикувани на сайта на Министерството на финансите.
В момента офшорките и свързаните с тях фирми не могат да участват в 28 дейности - банки, застрахователни и пенсионноосигурителни дружества, мобилни оператори, хазартни игри, печатни медии, социологически агенции. Забранява им се да кандидатстват за концесии и обществени поръчки, да участват в приватизационни сделки, да притежават земи и гори и др.
Рестрикциите не важат само за офшорни фирми с ясни действителни собственици. Затова офшорните участия на местните дружества задължително трябва да се вписват в Търговския регистър.
С промените се въвеждат минимални прагове на базата на т. нар. „квалифицирано дялово участие”, при които забраните няма да важат. „По този начин ще се избегне ситуация, при която поради притежаването на една акция в банка, застрахователно дружество или пенсионноосигурително дружество от дружество, регистрирано в офшорна зона, да се отнеме лиценз за банкова или застрахователна дейност, поради необявяване на данни за действителен собственик”, обясниха от ведомството на Владислав Горанов.
Според финансисти това е правилен ход, но е важно да се определи какво ще е комулативното участие на различни офшорки. Така пет офшорки могат да имат по 8% поотделно, но заедно това прави дял от 40 на сто.
Предвижда се още собствениците на офшорките да не се вписват в Търговския регистър, а към Агенцията по вписванията да бъде създаден нов регистър за целта. Информация от него ще се дава при поискване само на дружества, в които участват офшорки, а също и на НАП, ДАНС, БНБ, КФН и други компетентни органи.