Община Велико Търново и БХРА ще си сътрудничат относно туристическия данък и категоризацията

Мисия

25-11-2015, 11:58

Снимка:

общинско радио

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

531 лица в общината дължат патентен данък, интересът намалява

Среща, инициирана от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация се е провела преди броени дни във Велико Търново с представители на ръководството на общината и асоциацията. „Асоциацията ни потърси, защото смята, че има доста места за настаняване, които не са декларирани по надлежния ред, не са на светло и не плащат данък на общината. Ние също виждаме, че при нас постъпват приходи, които са под нашите очаквания и под туристическата активност в града. При регламентираната със закон минимална 30-процентова заетост генерирахме приход от 300 000 лв. Сега, след премахването и, имаме план за събираемост от туристически данък 160 000 лв., а в най-добрия случай ние събираме около 140 000 лв.” – съобщи заместник-кметът на община Велико Търново Снежана Данева по време на днешното обществено обсъждане на бюджет 2016.

БХРА е предложила на общинското ръководство съдействие при предстоящата категоризация на местата за настаняване в следствие промяната в Закона за туризма. Представител на асоциацията вече е член на комисията по категоризация, а общината ще инициира среща с експерти от Министерството на туризма относно разяснение за нужната документация, която собствениците на хотели трябва да подготвят.

Подадените декларации за туристически данък в община Велико Търново са 190, съобщи главният финансист Мариян Маринов. Според него фактът, че няма честа смяна на собственици на местата за настаняване, означава, че този бизнес стои стабилно на територията на общината.

531 физически лица в община Велико Търново дължат патентен данък, но интересът към него спада, тъй като повечето фирми развиват дейност, за която се изисква регистрация по ДДС, което автоматично ги прехвърля към корпоративния данък, обобщи още Маринов. Добра е събираемостта при местните налози, свързани с автомобилите и недвижимите имоти. 27 667 са автомобилите на физически лица, 2 523 – на юридически лица, декларирани в отдел „Местни данъци и такси”. Средствата от този данък отиват изцяло за инфраструктурата на града. 67 823 са недвижимите имоти на физическите лица, а 2 621 са на юридически лица в общината. И тук събираемостта е добра, като в последните години общината затегна контрола и прибягна до услугите на частни съдебни изпълнители.