Съюзът на съдиите: Новите идеи за квотите във ВСС са отстъпление от реформата

Най-доброто от печата

08-12-2015, 06:54

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Девет организации призоваха депутатите да бранят поне приетите с "историческия компромис" промени в конституцията

В понеделник най-голямата магистратска организация - Съюзът на съдиите в България (ССБ), призова на специална пресконференция народните представители да не отстъпват от приетите на първо четене промени в Конституцията. В този си вариант предложенията, които макар и да са далеч от първоначалните намерения на законопроекта, поне позволяват последващи промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и процесуалните закони, чрез които да се продължи съдебната реформа, смятат магистратите.

От ССБ разкритикуваха приетото в парламентарната комисия между първо и второ четене разпределение на квотите в съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Според него превес ще имат членовете на ВСС, избирани от парламента, а не директно избраните от магистратите членове, както предвиждаше първоначалният проект. Това на практика позволява основните решения, които ВСС взима за управлението на съдебната власт, да се диктуват не от представители на съдебната власт, а от членове на съвета, които биха могли да са политически обвързани.

Политическите обвързаности остават

"Смисълът на парламентарната квота в съдийската колегия на ВСС е да има представители на обществото в съдебната власт – това е идеята на конституционния законодател. И идеята е тя да се запълва от професионалисти, които работят в правната област и са способни да дадат по-различен поглед върху функционирането на съдебната власт. Реалността показва, че членовете на тази парламентарна квота се избират след договорки от политическите сили", заяви председателят на ССБ Атанас Атанасов.

"Това, което е притеснително, е, че формално мнозинство на съдиите в съдийската колегия има, но само когато към тях се прибавят председателите на ВКС и на ВАС. Практиката обаче показва, че изборът на председатели на ВКС и ВАС е силно политизиран и досега не е имало никаква възможност от страна на съдиите да повлияят върху тези избори", посочи още той.

Мнението му беше подкрепено от изпълнителния секретар на Управителния съвет на ССБ Весислава Иванова. Според Иванова приетият от комисията вариант на промени в Конституцията не променя почти нищо. "Това, за което се опитваме да вземем становище, е политическата квота да не надделява над тази на съдиите. Ние никога не сме казвали, че съдебната власт като независима не се нуждае от контрол. Защото разделянето на колегиите има за цел съдиите да решават проблемите на съдиите, прокурорите - на прокурорите. Доколкото има парламентарна квота целта ѝ е да има контрол, но не и да взема решения, защото е политически зависима", коментира Иванова.

Отвъд "историческия компромис"

От ССБ представиха пред журналисти и становище, което е внесено в Народното събрание по повод предстоящото в сряда гласуване на промените в Конституцията на второ четене. То е подписано както от съсловната организация на съдиите, така и от други неправителствени организации, които са взимали отношение към съдебната реформа досега. Становището окачествява като отстъпление от необходимата за държавността и обществото позиция решенията за отпаднане на отчетността на главния прокурор пред парламента, за запазването на мандата на изборните членове на ВСС на 5 години, както и на тайното гласуване при вземане на решения по кадрови въпроси, и за отнетата възможност на българските съдилища да сезират Конституционния съд при несъответствие на приложимия закон с Конституцията.

Магистратите посочват още, че направените между първо и второ четене предложения - за отпадане на контрола на главния прокурор над всички прокурори, въвеждане на фигурата на зам.-главен прокурор за борба с корупцията и въвеждане на възможност за освобождаване на главния прокурор, са били отхвърлени "без независима експертна оценка и обоснована позиция от страна на политическите сили, което оставя сериозно съмнение за политически уговоорки във вреда на българското общество". В становището се отчита, че заедно с това са били направени предложения, които "поставят под въпрос смисъла на съдебната реформа".

"Дългогодишните компромиси в съдебната реформа доведоха до отсъствието на ограничителни линии между принципното разделение на законодателна, изпълнителна и съдебна власт като и към настоящия момент се наблюдава абсолютен срив на институциите и криза на доверието в тях", смятат магистратите. Организациите, подписали становището, допълват, че този срив може да бъде преодолян единствено при провеждане на "безкомпромисна, последователна реформа", която да започне именно чрез промените в Конституцията.

ССБ и останалите неправителствени организации настояват като минимум текстовете да бъдат приети поне във варианта, утвърден на първо четене. "Евентуално отстъпление от тях ще е равнозначно на липса на каквато и да е реформа и не само би потвърдило обществените опасения за симулация на такава, но би обрекло на провал дългоочакваните промени".