Гаджета, екскурзии, скъпи обучения на големците ще се следят от бюрото "Антимафия"

Общество

07-03-2016, 07:12

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Над 10 000 високопоставени политици и чиновници под прицела на антикорупционния закон

Новият антикорупционен закон ще вземе на прицел над 10 000 български политици, високопоставени държавни служители и местната власт, пише в. "Стандарт".

"Насочен е към високите етажи на властта, защото оттам тръгват проблемите". Така коментира проектозакона за борба с корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество вицепремиерът Меглена Кунева. Редактираният му вариант бе обсъден от правителството в навечерието на 3 март. Текстът ще бъде предложен за междуведомствено съгласуване и за обществено обсъждане, което трябва да приключи до 16 март. Кунева изрази надежда, че законът ще влезе в парламента до края на месеца.

"Па и мене нали ми се иска я депутат да ме изберат, я кмет. Келепир има в тия работи. Хората пара натрупаха, ти знаеш ли?", казва Алековият герой Бай Ганьо преди повече от 120 лета. Новият закон "Кунева" е поредният опит да да се намери цаката на корумпираните висши държавни служители. Сред акцентите в проекта е особеното внимание към депутати и министри, които подаряват скъпи коли и апртаменти на жените, с които живеят. Законът предлага първата легална дефиниция на понятието съжителство на съпружески начала. Според закона и гаджетата на високопоставените държавни чиновници, с които живеят повече от две години, също трябва да декларират какво притежават. Не е ясно обаче как точно ще се определи началото на това съжителство и защо е фиксирано точно върху две години. Иначе се запазва задължението за деклариране имуществото и доходите на съпрузите и ненавършили пълнолетие деца.

За всичко това ще следи специален орган -Национално бюро за предотвратяване на корупцията (НБПК) и за отнемане на незаконно придобито имущество. Той обединява четири органа - Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР) и звеното в Сметната палата, което приема и проверява имуществените декларации. По този начин се създава необходимата връзка между функциите по проверка на имуществените декларации, установяването на конфликт на интереси, отнемането на незаконно придобито имущество и изготвянето на тази основа на анализи за оценка на риска.

Депутати и министри трябва да декларират и скъпите воаяжи над 10 бона, както и ако еднократно са решили за същата сума да се обучават. Сред новите обстоятелства в проектозакона е задължението да се декларира чужди недвижимо имущество и превозни средства, подлежащи на регистрация, на стойност над 10 000 лв., ползвани повече от 3 месеца.
Националният съвет за борба с корупцията ще може

да иска достъп до банкова, застрахователна и данъчна тайна

Това обаче ще става само след разрешение на съда. Бюрото има достъп и до базата данни на Централния кредитен регистър.
Анонимните сигнали и медийните публикации са сред основните способи, с които новото бюро ще проверява българските политици, високопоставени държавни служители и местната власт. Кръгът от лицата, които ще бъдат обект на проверка също се разширява. Сред новите категории, които ще са обект на проверки са общинските съветници, главните архитекти на общините, ректори, управители и изпълнителни директори на болници, ръководителите на управляващите органи и междинни звена по програми, финансирани със средства от ЕС, служителите в централната и териториалната администрация, на които са делегирани функции по вземане на решения във връзка с процедурите по възлагане на обществени поръчки. Добавени са и офицерите от висшия команден състав на въоръжените сили. Проверяваните вече ще подават само една декларация за имущество и интереси пред единния орган, вместо няколко декларации, подавани сега пред различни органи. Магистратите пък подават декларации за имущество и интереси към Инспектората към ВСС, който да използва софтуерната система и методите на бюрото. При установени несъответствия Инспекторатът ще го сезира за извършване на задълбочена проверка на имущественото състояние. Така законопроектът се съобразява с измененията в конституцията от декември 2015 г.
Задълбочени проверки ще се образуват при несъответствие при проверката на декларацията за имущество и интереси над 20 хиляди лева, при влязло в сила решение за конфликт на интереси и при сигнал или медийни публикации с достатъчно данни, преминали през предварителна проверка. Предвидени са
допълнителни гаранции срещу възможна злоупотреба със сигналите
Законопроектът предвижда промени в процедурата по отнемане на незаконно придобито имущество. Предлага се "значителното несъответствие" между имуществото и нетния доход да е 120 000 лв., а не както досега - 250 хил. лева.
Бюрото ще се ръководи от директор с четирима заместници, избирани от Народното събрание. Новото звено ще има териториални структури, а служителите ще му минават тестове за почтеност, включително и проверки с полиграф.
Законопроектът съдържа и конкретни предложения за налагане на санкции. Нарушителите ще подлежат на глоба от 1000 до 5000 лв., а ако е гафът е повторен, то санкцията ще е двойна. При установяване на конфликт на интереси, освен отстраняване от длъжност, високопоставеният служител ще е длъжен да върне полученото възнаграждение за периода, в който е бил в несъвместимост. Ако пък е получил материални облаги, освен че ще бъде даден на прокуратурата, те ще бъдат конфискувани.
Според последното изследване на Галъп Интернешънъл 74% от българите смятат, че ако има по-големи проверки на имуществото на хора във властта, това ще помогне за намаляване на корупцията. Близо две трети от запитаните твърдят, че одобряват основните органи за борба с корупцията, които съществуват сега, да бъдат обединени в един орган.
Липса на справедливост прогонва младите навън
Меглена Кунева, вицепремиер и министър на образованието
Законът за антикорупцията е структуроопределящ и е тест за нормалния политически живот. Хората гледат с надежда, нетърпение, но и доза съмнение дали управляващите ще се справят с приемането на антикорупционния закон. Няма закон, който да реши всички несправедливости в една страна. Нетърпението да видим резултати и доказана справедливост е достигнало толкова високи степени, че няма политик, който да може да му устои, ако иска да остане в политиката, а не просто да си купи нов джип. Млади хора напускат страната поради липса на справедливост, защото им се живее в уредена държава.