• Варна
  16°
  разкъсана облачност
  Влажност: 87%
  Послание от Марс: Престанете да правите това, което винаги сте правили
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  …в това дори няма никакво предизвикателство, а още по-малко възможности за нови победи

  марс 4Често периодите, в които Марс е ретрограден, се описват като периоди, в които е опасно да се заема активна позиция, поради което следват и препоръки да не се предприема нищо значимо и важно. Някак си пропускаме обаче, че ретроградното движение е свързано с цикълa на планетата спрямо Слънцето, а ретроградната примка на Марс е онази фаза в Слънчево-Марсовия цикъл, която съвпада с неговата кулминация. Или иначе казано, тя маркира период на максимум в един мини цикъл на нашата себереализация, в осъществяването на нашите лични цели и задачи и най-общо – в нашата навън насочена активност.

  Да си припомним, че по време на ретроградното си движение планетата преминава три пъти през даден участък от зодиака, като по този начин някак си се чувстваме “принудени” щателно и задълбочено да преговорим нейните принципи. За разлика от вътрешните планети Венера и Меркурий, по време на ретроградните фази на външните, каквато е Марс, преговорът е обусловен от обратната връзка с външния свят, посредством събития и процеси, маркиращи качеството на прилагането на тези принципи при активното взаимодействие със заобикалящата ни среда. Излиза, че при кулминацията в Слънчево-Марсовия цикъл, когато планетата се намира най-близко до Земята, чрез промяна в обичайното поведение, стратегии и методи на действие при взаимодействието ни с външния свят, ние можем най-бързо и резултатно да се придвижим към максимална реализапация на целите си и да осъществим съществена промяна в живота си. Пак по същото време обективната реалност явно и непосредствено ни демонстрира резултатите от всички възникнали в миналото импулси и стремежи и ни дава обратна връзка доколко инструментите, методите и средствата с които си служим обслужват нашите цели и намерения, което неизбежно ни принуждава да коригираме своите стратегии и поведение.

  Ако се съгласим с принципа че Слънцето изразява висшия смисъл на съществуването, чрез проявата на личната индивидуалност и прилагането на уникалния замисъл, който Творецът е вложил във всеки от нас, а Марс представлява волята и импулсът, който я насочва, то цикълът Слънце-Марс би следвало да обуславя реализацията именно на този замисъл, а неговата кулминация да бъде време на най-цялостна изява на личността, като уникална същност, в който тя може максимално да се доближи до реализацията на своята цел, получавайки възможността осезателно да въздейства върху реалността. Поради казаното до тук, не мога да се съглася с широко разпространеното мнение, че ретроградните фази на Марс изискват заемането на пасивна позиция. Това би противоречало на естествената природа на фазата, тъй като в този момент Марсанските принципи са проявени в своя максимум. Въпросът се свежда единствено до това как и в какъв вид ще се прояви тяхната изява. И лошата слава на ретроградния Марс е породена именно от онези събития и последствия, ставащи видими при навлизането в ретроградната примка, произтичащи от разминаването на волевия импулс със смисълът на нашата истинска природа и липсата на съзнателно управление на личната енергия в контекста на реализацията на Аз-а (Слънцето).

  Така ретроградната фаза на Марс става време, в което светът и околните ни дават обратна връзка относно поведението и направлението на енергията ни, чрез максимална реализация на съществуващите противоречия, или огорчението от нашите нереализирани поради неадекватно поведение и действия стремежи. Неосъзнатия и неузрял за необходимостта от коригиране на личностните си прояви човек, ще реагира с въплъщаване в реалността на представа за несправедливия, застрашаващ и пълен с проблеми, сложни ситуации и лични кризи свят. Съзнателния, ще види в това възможност да промени собствената си реалност и да се доближи до реализацията на целите си, променяйки подхода, поведението и стратегиите си на действие.

  Доколкото основния принцип на Слънчево-Марсовия цикъл се изразява в проява на динамична енергия насочена към себеизразяване във външния свят и постигането на значими жизнени цели, си струва да се върнем в началото на настоящия цикъл през юни 2015 година, в 24-тия градус на тропическите Близнаци. Рожденият дом и аспектите с личните планети, особено съвпади, квадратури и опозиции, ще ни дадат съществена информация за смисълът на този процес и сферите в които той следва да бъде изживян и реализиран. Струва си да направим анализ по темите и сферите на указаните домове и планети и ако резултатите не ни удовлетворяват, да ревизираме стремежите си относно тях и най-вече поведението си в процесът на тяхното осъществяване.

  Периодът от средата на февруари 2016, когато Марс навлезе в ретроградната си примка, до средата на април, когато застава в стационарно ретроградна позиция е наситен със събития указващи необходимостта от заемането на активна позиция и провеждане на реформи, за да променим онези обстоятелства, които пречат на реализацията на целите ни. Дали процесът е бил обусловен от вътрешно пробуждане или от външни обстоятелства в случая няма значение. Неговата цел е да ни подтикне към действия целящи да извоюват нашето място под Слънцето и онези промени в обективната реалност които биха съдействали за нашето себеосъществяване. Ако до този момент сте заемали пасивна позиция или не сте влагали достатъчно енергия и усърдие, ако поведението и средствата с които сте си служили не са биле адекватни и не обслужват поставените цели и задачи, животът ще ви отправи предизвикателство за промяна, което или ще трябва да приемете за да продължите напред към целта или да отхвърлите и да се откажете от самата цел. Ако пък доскоро актуални цели вече пораждат у вас апатия или безразличие, може би си струва да преразгледате съдържанието и смисъла им, защото апатията и безсилието в този момент са ясно указание за липсата на смисъл и важно ценностно съдържание. Така или иначе обстоятелствата сега, ни подтикват да се заемем с активно решаване на актуалните въпроси и да концентрираме своите усилия в промяна на съществуващата реалност. Въпросите разбира се могат да бъдат с различно естество, но при всички положения касаят личния ни живот, личното ни благополучие, социалното ни положение и роли, а също и с разрешаването на различни ситуации в всички видове взаимоотношения и взаимодействия с околните.

  В последните дни на март и през целият април Марс вече е в стационарната си позиция и всички Марсови теми (лични стремежи и начинания, волеви импулси за себеизразяване, стратегия на поведение, а също и конфликтни, кризисни ситуации) придобиват максимална изява смисъл и предназначение. В този период се указват онези житейски области и сценарии, в които ще трябва да предприемем и проведем промяна и реформа за да осигурим (извоюваме) условията, които са необходими за реализацията на намеренията ни. Особеностите на на отделните периоди в рамките на времето очертано от ретроградната примка на Марс (февруари-август 2016) изискват да им се обърне специално внимание, което не е предмет на настоящата статия. Тук целта е по-скоро да се развенчае лошата слава на периода, в който Марс е ретрограден и да се погледне критично на добилата масовост препоръка за пасивност и бездействие.

  Именно пасивността и бездействието са сигурният начин да изпаднете в състояние на безизходица, съпроводено с негодувание, гняв, раздразнение, кризи, конфликти и прочее деструктивни изяви на Марс.Защо? Защото Марс е енергия и воля насочени на вън. Той ни отправя предизвикателство да заемем активна позиция и да преодолеем препятствията, било то вътрешни или външни.Кулминацията в неговия цикъл,  указва време в което усилията насочени промяна в житейските обстоятелства, действията целящи въздействие върху външния свят както и активната ни изява в него, ще имат максимален ефект. От една страна, това означава че в този период бихме могли да проведем важни конструктивни житейски реформи за да се доближим до реализацията на личните си цели и намерения. От друга, доколкото времето между проявения импулс и ответната реакция на обкръжаващата среда спрямо него е минимално, а реакцията максимална, всяко погрешно или необмислено действие, решение или постъпка може да има разрушителни последствия. Това обаче не означава че трябва да бъдем пасивни и да се оттеглим в изчакваща позиция. Напротив! Това означава, че сега трябва да бъдем внимателни, ясно да дефинираме и заявим намеренията, критериите и смисълът на онова което ни мотивира и движи напред и да концентрираме енергията и усилията си в осъществяването на желаните промени, в решаването на важни задачи и казуси, които животът и околните ни поставят сега.

  Тази теза ще бъде особено актуална именно при настоящата ретроградна примка на Марс, тъй като кулминацията в Слънчево-Марсовия цикъл през 2016г., съвпада с кулминацията в два други особено важни и твърде лични цикъла – този на Венера и Слънцето и на Венера и Марс. Обусловените от тях сценарии и процеси практически ще се разгръщат и реализират едновременно във втората половина на май, сфокус в дните около пълнолунието на 21 май. И докато кулминацията в който и да било от трите цикъла е обичайно явление с равномерна периодичност, подобно съвпадение е изключителна рядкост. Тук си струва да си припомним основните сценарии на започналия през есента на 2015 г. цикъл на Марс и Венера, както и уникалния хелиакален изгрев на Марс и Венера в съвпад, в края на лятото на 2015 г.

  “Каквото посееш, това ще пожънеш” гласи популярна поговорка, а в астрологията жътвата се описва именно в кулминацията на даден цикъл. Посочените астрологични фактори указват че наличието или отсъствието на адекватна връзка между стратегията на поведение (Марс) и смисъла(Слънцето) личните критерии и ценности(Венера), ще определя начинът по който се чувстваме и характерът на събитията и ситуациите които ще привличаме в живота си през пролетта на 2016г. А жътвата ще зависи от това доколко поведението и позициите ни обслужват или не нашите смислени цели, намерения и съкровени желания. Дали желанието на Венера “Аз искам” е било достатъчно силно за да накара Марс да заяви “Решил съм да имам”? И готов ли е борбеният Марс да заеме тази позиция и да насочи волята и енергията си в тази посока, която ще обслужва постигането на желаното от Венера. Защото от тяхната синхронизация зависи щастието ни, или напротив когато поведението ни противоречи на желанията ни, те няма как да бъдат реализирани, което неизбежно води до натрупването огорчение и негодувание от живота. В този смисъл препятствията и предизвикателствата които ни отправя Марс през Март и Април, не са нищо повече освен небесна благословия и указание към необходима промяна в приоритетите и поведението с което ги обслужваме – работа с която следва да се заемем в периода на същинската ретроградна фаза (17 април-30 юни).

  Ще прочетете много за това от какво да се пазите, как да се защитите, какво не бива да предприемате по време ретрограден Марс. Целта на този материал обаче е да се фокусира в предимствата, а не в опасностите и недостатъците. А те не са малко:

  – Основното значение на този период е реализацията на заложените в миналото (юни 2015) цели, стратегии и намерения, и постигането на онези ценности и критерии които се явяват маркери за нашия социален успех и себереализация

  – Това е време на пик във външната активност, благодарение на който можем да постигнем максимални резултати във всички сфери и области касаещи и изискващи активни действия и активно взаимодействие с външния свят. В негативния сценарий, в случай надосега проявена пасивност и нежелание за заемане на позиция, в този период са възможни кризи предизвикани от интензивното въздействие на външни фактори и обстоятелства целящи пробуждането на активността и заявяването на позиция.

  – Това е времето, в което можем да видим как нашите критерии, сценарии, ценности и поведение в различни житейски сфери се въплъщават или не в конкретни и реални обстоятелства. В случай че резултатите не ни удовлетворяват и желаем да постигнем по-добри в бъдеще ще трябва да осъществим промяна в критериите и поведението и да захраним със смисъл сценариите си.

  – Това е времето, в което решенията на каквито и да било потенциални конфликти, противоречия и проблеми не могат повече да бъдат отлагани. Заемете се с тях още сега!

  – Ако сте си поставили важни цели и сте започнали да реализирате важни житейски сценарии това е времето в което трябва да дадете максимума от себе си за да постигнете желаните резултати и да реализирате своите планове и намерения. Възможно е за тази цел да се изправите пред необходимостта да промените поведението и начинът си на действие или да предприемете реорганизация в делата и приоритетите си.

  – Заложените в миналото сюжети и сценарии във всички видове взаимоотношения ще достигнат своята кулминация и максимална реализация. Не търсете конфликти – търсете решения!

  Всички действия и решения, особено във втората половина на май следва да бъдат задълбочено обмислени, всички факти проверени, всички обстоятелства детайлно проучени и разчетени, дотолкова, доколкото в този момент всяко решение и всяка постъпка ще имат моментален ефект върху външната реалност и ще предизвикат моментална реакция от околните.

  – Всичко казано до тук не касае новите начинания и развиването на нови житейски сценарии, освен ако те не се явяват естествено продължение на такива възникнали в миналото.

  – Ако в първото полугодие на 2016 се сблъсквате с преимуществено разрушителни или негативни последствия от декларирани или не в миналото позиции или проявена в миналото пасивност, то ще имате прекрасната възможност да да проследите и проанализирате връзката между вашите намерения и реакцията на живота и околните, с цел да синхронизирате своите убеждения и поведение със смислените по своето съдържание цели и намерения. Проверете дали поведението и постъпките ви не саботират и противоречат на декларираните цели и желания и ако е така-променете ги! Това ще ви помогне да си изградите реалност гарантираща повече лично щастие и възможности за себереализация.

  – Ако в този период, особено през април, чувствате безсилие, апатия и умора, то вероятно вашите импулси, действия и поведение не обслужват постигането на онези условия, желания и цели, които биха осмислили живота ви. Възможно е също да сте се устремели къмцели и постижения, в които липсва здрав смисъл и адекватно на вътрешната ви природа съдържание. В такъв случай е редно да помислите какво наистина е ценно и важно за вас, да преразгледате критериите си за избор на цели и в съответствие с това да промените своето поведение, сферите в които влагате енергията си, както и начинът по който си взаимодействате с външния свят.  

  Ако вашите стремежи са неосъзнати и противоречиви, ако средствата с които си служите ,поведението и реакциите ви са неадекватни и не обслужват съкровените ви желания и съзнателната творческа изява на А-за, ако редувате пасивна с реактивна позиция и реакция спрямо окръжаващата среда без действително да полагате усилия за конструктивна промяна, тогава със сигурност бихте привлекли негативните сценарии на ретроградния Марс в живота си. Дори тогава обаче това макар и да е сериозен повод за разочарование, не би следвало да става причина за оттегляне и пасивност, напротив – предстои ви много работа. Успешна и ползотворна да е!

  АСТРОБЛОГ 

  Световните събития през погледа на астролога

  Малка пролетна увертюра

  lioni-2Елена Пенчева е консултант по астрология. Дипломиран рекреативен специалист и бахов терапевт.

  Астрологичната наука не разполага с готови отговори и решения, но разполага с инструментариум посредством който дава ориентир и посока в моменти на важни житейски, бизнес и лични решения. Тя е ключ за вратата към личното щастие.

  Контакти: 088 7302268, hellenabonum@abv.bg
  Facebook: AstroNews

  2 коментара

  1. Bishop Jakes

   Здравей,
   Аз съм епископ T.D Jakes, частен заем кредитор, който дава живот на възможностите заеми. Имате ли нужда от заем спешно, за да изплати дълговете си или имате нужда от заем, за да се подобри бизнеса си? Вие сте били отхвърлени от банки и други финансови институции? Имате ли нужда от заем консолидация или ипотека? търси повече, защото ние сме тук, за да направи всички ваши финансови проблеми е нещо от миналото. Ние отпускат средства на лица, нуждаещи се от финансова помощ, които имат лоша кредитна или се нуждаят от пари, за да плащат сметките, да инвестират в бизнес в размер на 2%. Искам да използвам тази среда да ви информирам, че ние предлагаме надеждна и бенефициент помощ и ще бъде готов да предложи заем. Така се свържете с нас днес по електронната поща на адрес:
   (bishopjakesloancompany@gmail.com)

  2. Sean Kent

   Частните заеми, не кредитна проверка, Fast Одобрение

   Няма кредитни чекове, нисък лихвен процент, одобрен през 2-5 дни

   Кандидатствайте за частна лична или бизнес заем днес при много ниска лихва. От личен да бизнес кредити, ние имаме решение на вашите финансови нужди.
   Когато банката ви обърнат гръб на вас, не се отказвайте, нека да ви помогне да се върна на пистата. Тъй като въпросът за кредит и сигурността е нещо, което клиентите са все по-загрижени за,

   Ако се интересувате, Отговор на този имейл или посетете нашия уеб сайт днес за повече информация.

   Заявител лични данни.

   Твоето име:
   Нужна сума:
   Стараната ти:
   Заем Продължителност:
   Вашият адрес:
   Телефонен номер:
   Месечен приход:
   Секс:
   Вашия факс номер:
   Твоята възраст:

   Лице за контакт: Шон Кент.
   Е-мейл: seankentco-operative@hotmail.com

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg