Съветниците поправиха гафа си за подарени паркоместа

Извънредната сесия беше свикана след като областният управител Вълчо Чолаков върна решението им

Общински съвет - Бургас отмени свое решение, гласувано на миналата сесия. Решението беше отменено с пълно мнозинство. Очаква се докладната да бъде коригирана и внесена за обсъждане на следващо редовно заседание. Днес не стана ясно защо съветниците не са догледали докладната и са я допуснали във вид, нарушават Закона за обществените поръчки. Тя беше приета без възражения в отделните комисии, имаше само някои питания на съветници по верме на разглеждане в комисии и те се отнасяха повече до уточняване на местоположението на паркоместата.
Извънредната сесия беше свикана след като областният управител Вълчо Чолаков върна решение на съветниците. Общинските съветници незаконно са разрешили на фирма да благоустроява район и да създаде паркинг срещу правото да ползва три паркоместа в него. Става дума за решение, взето на сесията през юли. С него съветниците се съгласиха в ж. к. "Братя Миладинови" фирма "Тандем 1991" ООД за своя сметка да благоустрои района, в който е офиса на фирмата. Според решението "Тандем" трябва да проектира, да укрепи терена, да направи бетонна основа и подход към паркинга. Той би трябвало да осигури 7 паркоместа. Срещу направените инвестиции пък "Тандем" щеше да получи правото да ползва 3 от паркоместата в общинския терен.
Решението обаче се оказва незаконосъобразно и областният управител Вълчо Чолаков го върна за преразглеждане. В мотивите си той заявява, че не е посочено правно основание за това решение. Предвидените дейности общината би следвало да осъществява чрез прилагане на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ - строителство чрез разходване на бюджетни средства, а планираното предоставяне на безвъзмездно ползване на общинска собственост се регламентира в Закона за общинската собственост /ЗОС/.