Младежка трудова борса в Добрич

За търсещи безработни до 29 години

Специализирана трудова борса за младежи ще се проведе на 20 октомври от 10.00 часа в сградата на ВУМ (ул."България" № 3). В рамките на събитието ще бъде представена информация за реализацията на проект  „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014 - 2020. Ще бъде предоставена информация за търсещите работа младежи до 29 години включително и работодателите в област Добрич, както и други заинтересовани лица. Целта на събитието е по-добра информираност по проекта, обратна връзка под формата на въпроси и отговори, дискусии.