• Варна
  3°
  тъмни облаци
  Влажност: 44%
  Вятър: 3m/s N
  Търсят се идеи за Варна 2017
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  varna2017

  Сдружение “Варна – Европейска младежка столица” набира идеи за събития и инициативи, които да влязат в програмата, с която ще се отбележи присъждането на титлата Европейска младежка столица 2017 г. на Варна.

  В програмата могат да бъдат включени събития и активности, свързани тематично с някое от ключовите й направления: Черноморски младежки център, Иновативен мозъчен тръст (InnoThinkTank), InnoMove, Младите професионалисти, Варна – младежко участие, Варненска доброволческа служба, InnoCenter, Мрежа на младежки центрове и читалища, Варненска младежка медийна академия, InnoJump, Проект за милиони, Варна на картата, Мрежа на европейските младежки столици и FUNCITY +.

  Предложенията трябва да бъдат с обем до две страници – формат word, размер на шрифта 12. Повече информация за ключовите направления можете да намерите на уебсайт varna2017.bg. Предложенията могат да се ипращат на е-mail: info@varna2017.bg

  Срокът за подаване на концепции е 25 ноември 2016 г., а обявяването на резултатите е на 12 декември 2016 г. Одобрените идеи ще бъдат включени в събитийния календар на Варна – Европейска младежка столица 2017. Ако идеите имат нужда от финансиране сдружението ще подпомага с консултации за набирането на средства от корпоративни източници.

  Ето и ключовите направления на инициативата Варна – Европейска младежка столица 2017 г.

  1.Черноморски младежки център – изграждане на международен обучителен и логистичен център на Черноморския регион. Разположен на площ от 4 дка, в центъра ще бъдат провеждани различни видове обучения, събития, конференции, семинари и др., насочени към изграждане на капацитет в младите хора.

  Целта ни е да превърнем Черноморския младежки център в стратегическа обучителна институция на национално и регионално ниво, която да насърчава развитието в широк спектър предприемачески, хуманитарни и обществени сфери. Центърът има амбициозната цел да бъде сертифициран със знак за качество за младежки центрове от Съвета на Европа. За инициативата е предвидена сграда, която в рамките на 2017 г. ще бъде реновирана.

  2.Варна младежко участие – ще организираме серия от образователни активности, чиято цел е да подпомогнат достъпа на млади хора до процеса на вземане на решения на местно и национално ниво. Идеята ни е това да стане чрез създаване на необходимата квалификация – чрез организация на обучителни курсове и семинари (български и международни), информационни кампании, изграждане на информационни и ресурсни центрове. В рамките на това направление ще бъдат организирани също така срещи между министерства, национални, регионални и местни органи и млади хора, на които ще се обсъждат национално значими за младежкия сектор теми.

  3.InnoThinkTank – фокусът на това направление е градското развитие и възможността на млади хора да участват в неговото планиране. За да подпомогнем този процес, ще организираме събития за създаване на връзка между тях и институциите, отговорни за изпълнението на тези политики. Те ще бъдат под формата на местни, национални и международни обучения, семинари, конференции, конкурси и др., които засягат перспективите и възможностите за решения на текущи проблеми във Варна (уязвими градски зони, необитавани сгради и др.).

  4.Варненска доброволческа служба – целта е да подпомогнем формирането на доброволческа култура и умения, които да привлекат млади хора за участие в общественозначими каузи. Това ще бъде постигнато чрез иниициране на малки проекти, насочени към задоволяване на потребности на местните общности, организиране на практически семинари и обучения и др.

  5.InnoCenter – организиране на логистичен център за домакинство и организация на събития на български и международни организации и институции, които работят с млади хора. Целта е през 2017 г. Варна да се позиционира като разпознаваемо място за събития с младежка насоченост.

  6.Мрежа на младежки центрове и читалища – организиране на разнообразни дейности от младежи за младежи в партньорство с читалищата, намиращи се извън централната част на Варна.

  7.Младите професионалисти – създаване на образователно-консултативна мрежа, посветена на кариерното развитие. В рамките на тази мрежа ще бъдат организирани тематични конференции и семинари с участието на държавни институции и компании, трудови борси и кариерни форуми. Фокусът на инициативата е социалното предприемачество.

  8.Варненска младежка медийна академия – основната ни цел е да насърчим създаване, разпространение и присъствие на съдържание, генерирано от младежи в медиите. Затова ще организираме медийни обучения в областта на PR, маркетинг, традиционни и социални медии и др. В рамките на инициативата ще насърчаваме и подпомагаме маркетингови, комуникационни, медийни събития и конференции между младежта и медиите.

  9.InnoJump – серия от активности, насочени към младежи, които към момента не са ангажирани с обучение или работа. Крайната цел е те да бъдат привлечени към активен и пълноценен начин на живот. Това ще стане чрез въвеждане на социални иновации, насочени към социалното включване и насърчаване на развитието на професионална кариера на младежи в областта на развлекателните и творчески отрасли, които дават възможност за реализация в градска/туристическа среда.

  9.FUNCITY + – най-голeмият младежки фестивал на Черноморския регион. Чрез него място за изява намират десетки млади артисти, художници и спортисти. Целта на инициативата е да съдейства на талантливи младежи да намерят своята публика и трибуна за изява.

  10.Проект за милиони – конкурс за проекти, разработени от младежи, които целят решаването на проблеми на местната общност. Най-добрите от тях ще бъдат финансирани от община Варна и от компании, които проявяват интерес към съответната тема.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg