"Гореща" телефонна линия за фиктивни часове по физическо

От 1 ноември трябва да бъде пусната специална телефонна линия, на която родители и ученици ще съобщават за нередности

Нови мерки срещу фиктивните часове по физическо възпитание в училище ще вземат от спортното министерство (ММС). От 1 ноември трябва да бъде пусната специална телефонна линия, на която родители и ученици ще могат да съобщават за нередности при провеждането на спортни занятия.
До там се стигна след като проучване на ММС показа, че масово часовете по физкултура не се провеждат. Номерът, на който ще се подават сигналите ще е: 0700 109 44. След като се получи оплакването, то ще бъде предавано от спортното министерство към образователното.
„Като имаме такъв сигнал и го счетем за достоверен, ще го предадем на колегите от МОН”, заяви министърът на спорта Красен Кралев.
По данни на спортното министерство от близо 2 500 училища в страната в 300 изцяло липсват физкултурни салони, а в 500 материалната база е почти напълно амортизирана. Това е и една от основните причини предметът често да се неглижира и от ученици, и от директори.
„Имаме доста сигнали от страната, че часовете, занятията по физическо възпитание, не се провеждат според нормативите”, обясни Кралев.
В около 300 училища в България часовете по физическо се провеждат в класни стаи, макар и специално оборудвани.
Вместо това се провеждат "нулеви" часове, а в края на годината на някои места задължителните нормативи за учениците се попълват формално от учителя.
С откриването на новата „гореща” телефонна линия обаче от ММС се надяват на тези неща да бъде сложен край и децата да имат нормални занятия по физическо възпитание. Спортът е основният начин да се намали процентът на затлъстелите младежи у нас, който е един от най-високите в Европа, а часовете по физическо трябва да възпитават у децата двигателна култура и любов към физическите упражнения.
Според едно от последните проучвания в страната децата между 5 и 18 години с наднормено тегло са общо 30,1%, включително 19,8% със свръхтегло и 10,3% със затлъстяване. Момчетата между 10 и 13 години са най-рискова група – при тях затлъстяването е почти 20%.