Образователна програма започва в Административния съд в Добрич

В Деня на отворените врати ученици ще могат да влязат в съдебните зали

Административният съд в Добрич започва образователна програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", съобщават от там. В Деня на отворените врати на съда на 21 ноември най-младите граждани ще бъдат запознати със статута на магистратите и ще научат как се става съдия, какви качества трябва да притежава човекът с тогата.
Административният ръководител на съда Красимира Иванова ще награди победителя в конкурса за есе по една от двете избрани от гимназистите теми - "С лице към съда" и "Очакванията ми към съдиите за почтеност и благоприличие".
В Деня на отворените врати учениците ще могат да влязат в съдебните зали, деловодството, кабинетите на магистрати и да научат повече за предоставяните съдебно-административни услуги.