Цената на ОББ е показател за стойността на банките в България

2016 г. определено бе най-динамичната година за банките в България

След като преминаха успешно през един реален стрес-тест през 2014 г. с отнемането на лиценза на КТБ, дойде време да преминат и през тестовете на БНБ, както и проведената за първи път в страната оценка на качеството на активите им (AQR). Освен, че приключилите стрес-тестове потвърдиха стабилността в системата и дадоха възможност на банките да се фокусират върху основната си дейност, те се превърнаха в катализатор на започваща още по явна консолидация в сектора.

През последните години консолидацията в банковия сектор в страната се движеше основно от местни играчи. През 2013 г. Първа инвестиционна банка придоби МКБ Юнионбанк. В края на 2015 г. пък бе оповестена нова сделка, но този път участниците в нея бяха Юробанк И Еф Джи (Пощенска банка) и Алфа банк. След това процесът на консолидация в сектора се забави поради преминаването на стрес - тестовете в системата. Всички изчакаха резултатите от тях, които дадоха попътен вятър на процеса. По-малко от месец след оповестяването им стана ясно, че гръцката NBG води преговори с белгийската KBC за продажбата на притежаваната от нея в страната ОББ. По време на преговорите стана ясно и че интерес към ОББ се проявява и от друга международна финансова компания, която също присъства на българския пазар със своя банка ДСК Банк – OTP.

В последния работен ден за 2016 г. стана ясно, че белгийската KBC Group придобива ОББ и Интерлийз за общо 610 млн. евро при P/B (price/book value) от 1,1 пъти и дори 1,29 пъти, ако се вземат предвид корекциите от обезценки. Финализирането на тази сделка бе изключително важно за банковия сектор, защото дава отправна точка за това как се оценяват банките в страната от потенциалните инвеститори.

Коефициентът P/B (price/book value) се формира, като цената на акция се раздели на счетоводната стойност на една акция (собствения капитал на дружеството, разделен на броя на акциите). Това е най-широко използваният коефициент за оценка на банкови институции. Коефициентът Р/В предлага насока на инвеститорите, които търсят акции на разумна цена. Ако дадена акция се търгува на цена, по-ниска от Р/В, това означава, че пазарът счита активите на компанията за надценени или печалбата за прекалено ниска. Ако дадена акция се търгува на стойности, превишаващи Р/В, това означава, че стойността на активите на компанията е надценена или пък предлага висока възвръщаемост, която е привлекателна за инвеститорите.