Над 250 хиляди повече чужденци са посетили Бургас през лято 2016

Устойчив остава пазара с немските туристи и руснаците

С близо 300 хиляди дуи повече са били туристи през лято 2016 в Бургас, спрямо същия период на миналата година.

Само за 6 месеца областта е посетена от над 1.4 млн. чужди туристи. Статистиката е за месеците май-октомври, тъй като тогава сезонът е най-силен. Ръстът за 2016 година спрямо същия период на 2015 година е от 18.64%. В цифрово изражение туристите са повече спрямо 2015 година с 263 500 души. Те са както от ЕС, така и от трети страни. През летните месеци юли  и август ръстът е от 20% и 16.3%. Интересен факт е, че ръст бележат и месеците май /29%/ юни – 17.5% и септември /над 24%/, което говори за тенденция за удължаване на сезона. Това съобщи Живко Табаков – председател на Постоянната комисия по туризъм към Общински съвет–Бургас.
Устойчив остава пазара с немските туристи и руснаците, посетили областта с над 30.5%. На морето започват да се връщат поляци, скандиванци, унгарци, французи, дори италианци.
Липсата на кадри остава основен проблем. Пикола, камериерки, сервитьори, рецепционисти, бармани, спа услуги са най-проблемните длъжности в туризма.
Община Бургас има голям потенциал да развива морския, културно-историческия, спортен, круизен, конферентен и конгресен туризъм. В началото на тази година на Консултивен съвет ще бъде приета Годишната програма за общинска туристическа реклама. Бургас ще участва на две световни изложения  - в Москва и Берлин. 
Табаков припомни, че Община Бургас на последната общинска сесия отдели 60 000 лв. за фонда, който ще спомогне за развитие на целогодишни полети до летище Бургас. Сред важните задачи е и финалната процедура по учредяване на Организацията за управление на Южния туристически район.