Избраха Малина Едрева за заместник-председател в Групата на ЕНП

Тя е единствения български член, заемащ такава висока позиция в асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в ЕС

Малина Едрева от ГЕРБ беше избрана за заместник-председател в Групата на ЕНП в Европейския Комитет на Регионите. Тя е единствения български член, заемащ такава висока позиция в асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в Европейския съюз от създаването си през 1994 г. Европейският комитет на регионите (КР) и присъединяването на България към ЕС.

Председателството се състои от избрания за председател, първият заместник-председател и 8 заместник-председатели. Неговите задължения са: Да гарантира изпълнение на задълженията, определени от Бюрото за Групата на ЕНП; да представлява Групата вътре и извън КР; да подкрепя председателя по въпроси от интерес на Групата, и в случай на извънредна ситуация да взема решения от името на групата; http://epp.cor.europa.eu/about-us/vice-president/