Отпускат 7 млн. лева за обучение на персонала в „Спешна помощ“

Чрез продължаващо обучение ще се актуализират и разширяват знания и специфични умения на спешните медици

Министерството на здравеопазването ще получи безвъзмездно 7 милиона лева за обучение на персонала в „Спешна помощ“. Средствата са от Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

Вицепремиерът и служебен министър на здравеопазването Илко Семерджиев и служебният министър на социалната политика и труда Гълъб Донев ще подпишат договора за директно предоставяне на средствата, за да бъдат обучени над 6 800 души, работещи в „Спешна помощ“. Очаква се операцията да подобри знанията и уменията на персонала в системата на територията на цялата страна. Чрез продължаващо обучение ще се актуализират и разширяват знания, както и специфични умения на спешните медици, така че да могат да осигуряват още по-качествена здравна помощ.