Пловдив с висока оценка за условията и обучението по метода „Монтесори“ в детските градини

Методът Монтесори е метод за възпитание още от най-ранна детска възраст

С много добри впечатлени от посещението си в Пловдив и от отличните условия, при които се отглеждат, възпитават и обучават децата в детските заведения останаха д-р Елизабет Матисен и д-р Ярд ван де Вижвер.

Двамата експерти по въвеждането на Монтесори педагогиката са членове на борда на Холандската Монтесори Асоциация и членове на Монтесори Европа и за няколко дена бяха на работно посещение в града под тепетата по покана на Община Пловдив.

Те посетиха общо 5 детски градини, където от началото на годината се прилага на практика методът на Мария Монтесори, а именно – „Мирослава“, „Мир“, „Майчина грижа“, „Буратино“ и „Велимира“. По време на срещите имаха възможност да наблюдават работата на учителите, да дискутират впечатления и дадоха няколко практически съвети. Те споделиха, че в Холандия много са малко учебните заведения, които имат двор, детски площадки или пък басейн.

Двамата експерти останаха приятно изненадани от силната мотивация на учителите и на ръководителите на детските градини по отношение на въвеждането на метода на Мария Монтесори и считат, че потенциалът на програмата е много голям.

Предстои да изготвят доклад, в който да включат своите по-детайлни впечатления и препоръки, който ще бъде предоставен на ръководството на община Пловдив.

Методът Монтесори е метод за възпитание още от най-ранна детска възраст. Основан на практическите наблюдения и на научните открития на д-р Мария Монтесори, италиански лекар и възпитател, методът се прилага успешно вече повече от 100 години и печели популярност в цял свят. Заради огромния си принос към съвременното образование, Мария Монтесори е номинирана три пъти последователно за Нобелова награда.

 Днес методът Монтесори е изключително популярен и широко прилаган в цял свят /98 страни/. Най- убедително са залегнали идеите й в Скандинавските държави, Австралия, Африка, Индия, Китай, САЩ, Канада. Днес по света има над 20 000 Монтесори училища. Детските градини Монтесори в Света са хиляди.

 Мария Монтесори смята, че всяко дете по природа е умно и талантливо. За нея е особено важно да се зачита уникалността на всяко едно дете. Задачата на възрастните е да помогнат на детето да разкрие и развие своя потенциал, да го научат самостоятелно да изучава света.

 Главното във философията на Монтесори е детето. В специална среда то усъвършенства своето физическо състояние, формира моторни и сензорни навици, съответстващи на възрастта му, придобива навици на базата на собствения опит. Педагогът само наблюдава детето и създава среда, в която детето да може да се развива.

 Основните принципи на метода на Монтесори са свободата и личният избор на детето. То само изгражда своето собствено „аз“, самостоятелно решава в кой етап от живота си кой „прозорец“ за познания да отвори и да направи възможно възприемането на определени умения и знания. Девизът на педагогиката на Монтесори е:“Помогни ми да се справя сам!”.

 Методът се основава главно върху развиването на усещанията на децата. Чрез привлекателни материали за свободните и индивидуални дейности, детето укрепва своето зараждащо се „Аз“. Децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, критическо мислене и умения за оптимално разпределение на времето, за да могат след това като пълноценни личности да внесат своя принос към обществото и околната среда.