40 000 клиенти са обслужени от НАП Стара Загора

По данни от системата за управление на опашките, средното време за получаване на услуга е 12 минути

лиента, а в последният месец от данъчната кампания – април, през офиса на НАП са преминали 10 507 лица (средно по 553 човека на ден). Двойно се е увеличил броят на клиентите, които са предпочели да подадат данъчните си декларации с ПИК или електронен подпис.

По данни от системата за управление на опашките, средното време за получаване на услуга е 12 минути, а времето за изчакване на ред е 8 минути. Сред най-често ползваните услуги са: подаване на видове декларации – данъчни и осигурителни, консултиране на здравно-осигурителен статус, справки за информацията в данъчно-осигурителните сметки и получаване на персонален идентификационен код (ПИК).

Напомняме на всички наши клиенти, че НАП предлага електронна справка за задълженията на сайта си: www.nap.bg, като за целта е необходим електронен подпис или безплатния персонален идентификационен код (ПИК). Електронните услуги предоставяни на клиентите на НАП са над 90.