ЕС отчете напредък в борбата с омразата онлайн

Facebook единствен постига целта за преглед на по-голяма част от уведомленията в рамките на един ден

Интернет компаниите са постигнали значителен напредък в поетите ангажименти за борба с онлайн изказванията, пораждащи омраза. Това сочи оценка на неправителствени организации и публични органи, публикувана на първата годишнина, откакто Европейската комисия и четири основни социални медии оповестиха кодекс на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн. Кодексът предвижда серия от ангажименти, поети от Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft, за борба с разпространението на подобно съдържание в Европа.

„Дружествата вече премахват два пъти повече незаконни изказвания, пораждащи омраза, и с по-голяма бързина отколкото преди шест месеца. Това показва, че подходът на саморегулиране може да функционира. Важно е също, че ИТ дружествата предоставят обратна информация на лицата, които уведомяват за случаи на незаконни изказвания“, коментира Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

С подписването на кодекса за поведение ИТ компаниите се ангажираха по-специално да правят преглед на по-голямата част от валидните уведомления за незаконни изказвания, пораждащи омраза, за по-малко от 24 часа и, ако е необходимо, да премахват или прекратяват достъпа до подобно съдържание, въз основа на националните закони, с които се транспонира европейското право.

Средно в 59% от случаите след получаване на уведомления относно незаконни изказвания, пораждащи омраза, ИТ компаниите са реагирали, като са премахнали съдържанието. Това е над два пъти повече от равнището, отбелязано шест месеца по-рано (28%), сочи анализът, публикуван вчера от Европейската комисия.

Броят на уведомленията, прегледани в рамките на 24 часа, се е повишил от 40% на 51% през същия шестмесечен период. Facebook обаче е единственото дружество, което постига напълно целта за преглед на по-голямата част от уведомленията в рамките на един ден.

През последната година ИТ компаниите са подобрили своите системи за докладване и са улеснили сигнализирането за изказвания, пораждащи омраза. Те са обучили персонала си и са задълбочили сътрудничеството си с гражданското общество. Прилагането на кодекса на поведение е разширило мрежата на ИТ компаниите от „доверени докладчици“ в цяла Европа.

От ИТ компаниите се очакват подобрения, по-специално по отношение на прозрачността на критериите за анализ на докладваното съдържание и обратната информация за потребителите.

Рамковото решение относно борбата с расизма и ксенофобията квалифицира като престъпление публичното подбуждане към насилие или омраза, насочено срещу група лица или член на група, определена по отношение на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност. Изказванията, насаждащи омраза, както е определено в това рамково решение, също се считат за престъпление, когато се извършват в онлайн пространството.

Проведено неотдавна европейско проучване показа, че 75% от лицата, които следят или участват в дебати онлайн, са се сблъсквали със случаи на злоупотреба, заплаха или изказвания, пораждащи омраза. Почти половината от респондентите са заявили, че това ги възпира да участват в дискусии онлайн.

В отговор на нарасналия проблем с незаконните изказвания в онлайн пространството, пораждащи омраза, на 31 май 2016 г. Европейската комисия и четири големи ИТ компании (Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube) представиха „Кодекс на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза“.

Комисията излезе с предложение за преразглеждане на директивата за аудио-визуалните медийни услуги. То съдържа строги разпоредби, които задължават платформите да въведат система за предупреждение относно аудио-визуалните материали, съдържащи онлайн изказвания, пораждащи омраза.

Източник: technews.bg