Увеличават се посетителите на музеи в областта

През 2016 г. броят на културните ценности намалява

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО, съобщават от ТСБ в Добрич.

Към 31.12.2016 г. в страната действат 195 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, в област Добрич те са 6.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите от област Добрич са част от националното ни  богатство и формират музеен фонд, който се състои от 237 хил. фондови единици. През 2016 г. броят на културните ценности намалява с 1.4% в сравнение с 2015 година. С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през 2016 г. техният брой е 7 099. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите от област Добрич е 13 455 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2016 г. са 265 хил. и в сравнение с 2015 г. се увеличват почти двойно - с 94.9%. Приблизително една осма от тях (30 хил.) са осъществени в дните със свободен вход. Отчетено е и увеличение на посещенията на чужденци в музеите - те са четири пъти повече в сравнение с предходната година, като достигат 123 хиляди.

Общият персонал на музеите през 2016 г. е 80, като намалява с 4.8% в сравнение с 2015 година.