Асоциацията за развитие на българския спорт с презентация в Стара Загора

На 26 юни от 13.00 часа в Общината

Асоциацията за развитие на българския спорт /АРБС/ ще направи в Стара Загора презентация на дейността си, посветена на развитието на българския спорт и повишаването на спортната култура в България. ПРезентацията ще се проведе на  26 юни от 13:00 ч. в зала фоайе на Община Стара Загора.

АРБС е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 2010 г., с основна цел устойчиво развитие на физическото възпитание и спорта в България, модернизация на съществуващата спортна инфраструктура, както и изграждане на нова, разработване, кандидатстване, реализиране и координиране на национални, общински, бюджетни, европейски, международни и други проекти.

Следвайки приоритетите си, АРБС работи целенасочено за създаване на спортна култура и любов към движението и спорта.