Нова въздушна мрежа осигурява по-стабилно електрозахранване в Рогачево

За нуждите на 113 домакинства от населеното място

Специалисти на ЕНЕРГО-ПРО подмениха близо 2600 метра въздушни проводници в село Рогачево, област Добрич. Компанията извърши анализ на на електроразпределителната мрежа в района за определяне на участъците, които имат нужда от обновяване, и мерките за оптимизация на системата, обслужваща жителите на района. Извършена беше също смяна на изолатори и цялостна профилактика на съоръженията ниско напрежение в селото. 

 За района на Добрич са характерни неблагоприятни климатични условия през зимните месеци, когато екстремните температури и обледеняванията са често явление. Тези условия налагат прилагането на специфични мерки за предотвратяване на непредвидени изключвания. Чрез рехабилитация и регулярна профилактика екипите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи удължават периода на работа на електрическите компоненти в районите, подложени на по-сурови климатични условия. Новите въздушни проводници са съобразени със конкретните параметри на натоварване на мрежата и характерните климатични особености.

 Извършената реконструкция ще осигури по-стабилно електрозахранване на 113 домакинства в Рогачево и гарантира ниска аварийност през започналия летен туристически сезон - близостта на селото до Черноморското крайбрежие го прави търсена туристическа дестинация. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи финализира ремонтните дейности непосредствено преди активния сезон за отдих край морето, за да могат жителите и гостите на Рогачево да се възползват пълноценно от условията за почивка.