От 1 до 5 юли добруджанци могат сами да отчетат електромерите си

Подаването на показания от страна на клиентите е индивидуален избор и не отменя редовния отчет

От 1 до 5 юли клиентите на ЕНЕГРО-ПРО в Добрич  и Североизточна България ще могат да отчетат сами показанията на електромерите си. Възможността се дава във връзка промяната на цените на електроенергията от 1 юли. 
В връзка с очакваното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за промяна на цените на електроенергията, считано от 1 юли 2017 г., ЕНЕРГО-ПРО ще фактурира потребената от клиентите електроенергия съгласно утвърдените цени на КЕВР в съответствие с Общите условия за снабдяване и разпределяне на електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи.
Компанията отново ще даде възможност за самоотчет на показанията на клиентите, които пожелаят да го направят. В периода 01-05.07.2017 г. всеки клиент на ЕНЕРГО-ПРО на регулиран пазар, който желаe да се възползва от възможността за самоотчет, може да декларира данните от електромера си в удобен за него център за обслужване на компанията, на телефон 0700 1 61 61 или на имейл [email protected]. Необходимо е при предоставяне на отчетените показания клиентът да посочи своя клиентски и абонатен номер, за да се гарантира коректността на тяхното отразяване в системата на компанията.
Подаването на показания от страна на клиентите е индивидуален избор и не отменя редовния отчет, който служителите на ЕНЕРГО-ПРО извършват всеки месец. Отчитането на потребената от битовите клиенти електроенергия ще се извърши по график, който е публикуван на интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО. Отчетният период във фактурите, включващи промяната на цената, ще бъде разделен на два подпериода – по стари цени до 30 юни включително и по нови цени от 1 юли. Съгласно регламентираната методика консумираната електроенергия ще бъде разделена пропорционално на дните преди и след промяната на цената на база среднодневна консумация.