Тази вечер пръскат за комари в Стара Загора

По определен график от общината

На 3 юли, понеделник, започва пръскане за комари в Стара Загора. На основание сключения между Община Стара Загора и „Д.Д.Д. - 1” ООД, гр. София, то ще започне в 22.00 ч. по график, определен от фирмата.
Кметът Живко Тодоров е определил длъжностни лица, служители на Общинска администрация Стара Загора, които ще следят за изпълнение на дейностите по договора и ще присъстват при приемане на извършеното и съставянето на протокол за обработка против комари на определените обекти. Те са разпределени по райони, както следва:

1. За обработка против комари на паркове, градини и детски площадки в района на АБ „Запад” – Николай Манев Дрянков – главен специалист АБ „Запад”;

2. За обработка против комари на детски площадки и улици в района на АБ „Железник” – Росица Иванова Славова – технически сътрудник, АБ „Железник”;

3. За обработка против комари на паркове, тревни площи, детски площадки, Античен форум, разсадник „Върха”, в района на АБ „Център” – Велико Савов Савов – главен специалист АБ „Център”.

4. За обработка против комари на улици в района на АБ „Лозенец” – Ганко Тенев Ганев – главен специалист АБ „Лозенец”;

5. За обработка против комари на паркове, градини и детски площадки в района на АБ „Изток” – Калина Динева Стоянова – старши специалист АБ „Изток”;

6. За обработка против комари на тревни площи, детски площадки и улици в района на АБ „Зора” – Цеца Янкова Делчева – главен специалист АБ „Зора”;

7. За обработка против комари на тревни площи, детски площадки и улици в района на АБ „К. Ганчев” – Севдалина Петрова Георгиева – главен специалист АБ „К. Ганчев”;

8. За обработка против комари на тревни площи в района на Зоопарк – Радослав Михайлов Михайлов – ръководител звено „Зоопарк“;