Обсъждат неправомерното използване на питейната вода през лятото

В и К Благоевград ще представи резултатите от инвестиционната програма на дружеството за първата половина на 2017 г.

Пресконференция на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград с участието на
инж. Росица Димитрова, управител на дружеството, ще се проведе днес от 13 часа в заседателната зала в сградата на управлението на дружеството..Поводът за нея е темата за неправомерното използване на питейната вода през летния сезон. Ще бъдат представени и резултатите от инвестиционната програма на дружеството за първата половина на 2017 г.