Инвестиции на стойност 130 000 лева вложи ЕНЕРГО-ПРО в област Габрово

Животът

20-07-2017, 14:04

Снимка:

Енерго про

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Обновяването обхваща части от електроразпределителната мрежа в 17 населени места

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи извърши рехабилитация на участъци от електроразпределителната мрежа в област Габрово. Компанията инвестира в монтирането на нови въздушни електропроводи и подземни кабелни линии в региона, както и в ремонт и подмяна на елементи от електрическите съоръжения. Вложените в областта средства възлизат на 130 000 лева.

Обновяването обхваща части от електроразпределителната мрежа в 17 населени места в общините Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна. В община Севлиево дружеството подмени арматура по електропровод средно напрежение, захранващ с електроенергия селата Батошево, Шумата и Енев рът. Рехабилитирана е мрежата ниско напрежение в селата Сенник, Хирево, Длъгня и Никоевци. Монтирани са общо 17 000 метра усукан изолиран проводник по въздушните линии и електрическите съоръжения в различни населени места в споменатите общини. По-сигурно електрозахранване вследствие на направените ремонти получават повече от 3000 клиенти на компанията. 

През есенно-зимния период неблагоприятните метеорологични условия със снегонавявания и обледявания на електропроводите са обичайни за габровския балкан. С реконструкцията на обектите от електроразпределителната мрежа се постига по-висока устойчивост на съоръженията и качествено снабдяване с електроенергия.