• Варна
  12°
  ясно небе
  Влажност: 71%
  Безработица във Варненска област падна под 4 %
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit
  ©Pixabay
  ©Pixabay

  1525 безработни са постъпили на работа през юни 2017 година

  Равнището на безработица във Варненска област през юни 2017 г. е 3.9% и намалява с 0,4 процентни пункта спрямо предходния месец. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 8623 при 9468 за май 2017 г. – с 845 лица по-малко. В сравнение с месец юни 2016 г. регистрираните безработни във Варненска област бележат значителен спад – с 2125 по-малко.

  В град Варна броят на регистрираните безработни през юни 2017 г. е 4145, с 322 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града спада до 2,4%, при 2,6% през май 2017 г. Спрямо месец юни 2016 г. регистрираните безработни лица са с 549 по-малко.

  На работа в област Варна през юни 2017 г. са постъпили 1525 безработни лица. На първичния пазар на труда работа са започнали 1418 лица. С посредничеството на бюрата по труда от Варненска област 1073 лица са постъпили на работа на първичния трудов пазар. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 107 лица. През месеца на работа са устроени 278 младежи на възраст до 29 години, както и 153 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

  През юни 2017 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1478 работни места. На първичния пазар са обявени 1050 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (287). Следват образование (148), търговия (111), операции с недвижими имоти (86), строителство (82), преработваща промишленост (69). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 428 работни места.

  Продължава приемането на заявления за обучения на заети лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
  Заетите лица, желаещи да разширят знанията и уменията си чрез включване в курсове за професионална квалификация и/или обучение по чужди езици или дигитална компетентност все още могат да подадат заявление за получаване на ваучер по проект „Ваучери за заети лица” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Право на участие в проекта имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

  Напомняме, че заявленията могат да се подават само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа, по електронен път или на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюро по труда” в страната. Заявления се приемат до достигане на определения финансов ресурс по проекта.
  Подробна информация за условията за включване и начина на кандидатстване по проект „Ваучери за заети лица” е публикувана на сайта на
  Агенция по заетостта на адрес: https://www.az.government.bg/pages/vaucheri-za-zaeti-lica/

  Стартира процедура за набиране на младежи за включване в дуално обучение в сферата на строителството в Германия
  Германската обучителна институция BiW BAU Hessen-Thurindern e.V. в сътрудничество с Агенция по заетостта предлага възможност за 15 български младежи на възраст от 20 до 27 години да се включат в 3-годишно дуално обучение в провинции Хесен и Тюрингия по следните специалности:
  – бетонно и стоманобетонно строителство;
  – дърводелство;
  – пътно строителство.
  Знанията по немски език са предимство, но не и изискване за включване в програмата. За участниците е предвидено обучение по немски език в България Преди да заминат за Германия. Желателно е кандидатите да имат предварително обучение или стаж в строителната сфера, но това също не е задължително. Същото важи и за притежанието на документ за правоуправление на превозно средство.
  Подборът на участниците се извършва директно от BiW BAU Hessen-Thurindern e.V чрез индивидуални разговори с помощта на преводач.
  Дуалното обучение в Германия се предвижда да започне от 02.10.2017 г.
  Подробна информация за начина на кандидатстване и условията за участие в дуалното обучение в Германия е публикувана в секция „Новини” на българския EURES портал на адрес: http://eures.bg/news.asp?id=8&nid=333&page=1

  Дирекция “Регионална служба по заетосттa” – Варна

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg