• Варна
  16°
  разкъсана облачност
  Влажност: 87%
  87 асистенти са назначени по проект за социално включване в Провадия
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  Информация по проект BG05M9OP001-2.002-0080-С001 „Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на жителите на община Провадия“

  provadia

  Продължава изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0080-С001 „Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на жителите на община Провадия“.

  От м. Март-2016г., се предоставят следните услуги: 1. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ – помощ за поддържане на лична хигиена; помощ при хранене; помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя; придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др.; 2.Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности – пазаруване; поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите; извършване на административни услуги и плащания; приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. 3.Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица – помощ в общуването и осъществяване на социални контакти; придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др.; помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции.

  По проекта са назначени 87 асистенти, от които: 77 лични асистенти и 10 социални асистенти.

  До настоящия момент, чрез проекта са обхванати общо 268 човека, от които 145 потребители на социалните услуги и 123 човека като асистенти предоставящи услугите.

  От 01.09.2016г., по проекта е назначен рехабилитатор.

  Рехабилитационните услуги се извършват на адрес: гр. Провадия, ул. „Иван Вазов”, №16, както и в семейна среда. За целта, рехабилитаторът извърши посещение на всички потребители за уточняване на персонален график и място за рехабилитация.
  От началото на м. Юни-2017г. по проекта е включен и психолог, който предоставя индивидуални и групови консултации на асистентите.

  Основната характеристика на целевата група е, че това са хора със заболявания, затруднено придвижване, самотноживеещи възрастни хора, живеещи извън общинския център.

  По проекта е закупен автомобил посредством който е осигурена възможност потребителите на проекта да се транспортират за преглед до личните лекари, явяване пред ЛКК и ТЕЛК и посещение на рехабилитация.

  Автомобилът е мултифункционален като предоставя възможност за транспортиране и на хора в инвалидни колички.

  Проектът е финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-2.002„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” , на ОП „Разитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

  ОПРЧР Лого Провадия

  ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 499 120.00 лв.
  БФП: 499 120.00 лв., от които:
  424 252.00 лв. европейско и
  74 868.00 лв. национално съфинансиране
  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА : 23 месеца.

  За контакти:
  Тел: 0886319959

  Янко Янков
  Ръководител на проекта;

  Серпил Хюсеинова
  Технически сътрудник

  Проект BG05M9OP001-2.002-0080-С001
  „Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване
  на жителите на община Провадия“

  EU

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg