Наслука, ловджии!

Открива се новият ловен сезон за прелетен дивеч

Тази събота - 12-ти август, се открива новият ловен сезон за прелетен дивеч - пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина. За недопускане на инциденти и нарушения призовават  ловците към стриктно спазване на законовите разпоредби и следване на ловната етика и морал.

Преди началото на ловния излет ръководителят на лова проверява за наличието на заверени ловен билет, членска карта и валидно разрешение за носене на ловно оръжие и попълва разрешително за лов.

Във връзка с пожароопасния сезон ловците трябва да са особено внимателни при боравене с огън. Паленето извън обозначените места може да предизвика горски пожари.