Стартира мащабният проект в ж.к.“Изток“ в Казанлък

С 5 655 048,59 лв.

С това пожелание днес по обед бяха проведени начална пресконференция и две церемонии по първи копки за обновяване на обекти в квартал „Изток“ в град Казанлък. На ул. „Кремона“ и в междублоковото пространство, източно от блок № 23 бяха тържествено отбелязани строително-монтажните дейности, които се извършват за 6 обществено значими обекта в най-големия казанлъшки квартал - 4 улици и 2 междублокови пространства по проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“.

Успех на проекта пожела заместник-кметът на община Казанлък по строителство, инфраструктура и транспорт Даниела Коева. Тя припомни залагането на облагородяването на източния квартал като приоритет за Община Казанлък още през 2012г. и извървяния път до тук, многото срещи с жителите за избор на обектите и търсенето на финансиране. „Имахме вярата, желанието и най-вече силите промяната тук да се случи.“, разказа заместник-кметът на Общината. „В следващите няколко месеца на нас с вас ни предстои много работа.“, обърна се Даниела Коева към жителите и фирмите – изпълнители по проекта, но изрази надежда, че крайният резултат ще си заслужава търпението.

Пред събралите се жители на квартала Даниела Коева направи разяснения за предстоящите стъпки по проекта и отговори на техни въпроси. Тя отбеляза, че работните срещи между представители на Общинското ръководство и жителите на отделните блокове, включени в реконструкциите ще продължат за обсъждане на текущи въпроси, както бе обещано от Кмета на Община Казанлък Галина Стоянова на срещата с граждани на квартала за представянето на проекта.

Водосвет благослови начинанието за спорна работа и красив завършек в присъствието на председателя на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов, заместник-кметовете в Община, общински съветници, представители на Общинското ръководство, фирмите – изпълнители, граждани.

Строителните дейности по проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“ в ж.к.“Изток“ са групирани в два вида обекти:

  • реконструкция и рехабилитация на улиците „Капитан Петко Войвода“, „Кремона“, „Сент Ерблен“ и „Верия“ и прилежащите им тротоари, ремонт на уличното платно   и тротоарите, подмяна на съществуващи бордюри и изграждане на нови, полагане на нова тротоарна настилка. В района на кръстовищата ще бъде оформен понижен тротоар за създаване на достъпна среда на хората с увреждания. Предвидено е коригиране на нивото на съществуващите ревизионни шахти, дъждоприемни отводнителни улеи и решетки и изграждане на нови и спирателни кранове в уличното платно. Ще бъде положена хоризонтална маркировка и вертикалната сигнализация на улиците. Ще бъде изградено ново енергоспестяващо улично осветление. Ще бъдат реконструирани прилежащите зелени зони. Общата стойност на реконструкция и рехабилитация на четирите улици възлиза на 2 779 552,64 лв. с ДДС.
  • обновяването на две междублокови пространства -  Зона 1 в района на блокове 20, 21 и 22 и Зона 2 в района между блокове 23 и 26. В процеса на обновяване на междублоковите пространства ще бъдат реконструирани вътрешнокварталните улици в рамките на зоната, оформени джобове за контейнери, изградени обществени паркинги, вътрешноквартални пешеходни алеи и тротоари. Ще бъде въведено енергоспестяващо улично и парково осветление, ще бъдат изградени нови пространства за отдих, детски площадки, зелени площи с млади дървета, храсти, подходящи за жив плет и тревни площи. За хората с увреждания ще бъде създадена достъпна архитектурна среда. В зоната около блокове 23 и  26 ще бъдат изградени спортно игрище, площадки за спортни дейности  – скейтборд, фитнес на открито, тенис на маса, маси за шах. Спортното игрище ще бъде обезпечено с осветление. В зоната ще бъде изграден паркинг за свободно ползване на 20 паркоместа. В зона 1 ще бъдат реконструирани и изградени три общински открити паркинга с безплатен достъп, съответно с  19 паркоместа, 18 паркоместа и 11. На всички паркинги ще бъдат предвидени места за използване от хора със затруднено придвижване. Стойността на възложените строителни дейности е 2 420 340,10 лв. с ДДС.  

Проектът, осигурен от Община Казанлък с 100% безвъзмездна финансова помощ на стойност 5 655 048,59 лв., с ДДС, предназначени изцяло за ж.к.“Изток“ от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  - в размер на 4 806 791.31 лв. и 848 257,28 лв. - национално финансиране.

При благоприятни климатични условия дейностите по облагородяване в ж.к.“Изток“, които ще подобрят качеството на живот в най-населения жилищен квартал на Казанлък може да завършат в рамките на календарната 2017г.