Инж. Ралев проверява готовността на ДГ „Марица” за въвеждане на метода Монтесори

Мисия Пловдив

31-08-2017, 11:12

Снимка:

район „Северен”

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Остава единствено набавянето на новите столчета за помещенията, които ще бъдат доставени през следващата седмица

С наближаването на 15 септември навсякъде в училищата и детските градини на район „Северен” се усеща настъпването на новата учебна година. Административните ръководства на всички образователни институции се стремят да обогатят, подновят, ремонтират материалната база, за да посрещнат над 9 000 деца и ученици. В тази връзка кметът на района инж.Ральо Ралев извършва проверки на подготовката за първия учебен ден. Той установи, че в нормален ритъм се осъществява обновяването и дооборудването на детските площадки в ДГ „Космонавт”, ДГ „Славей”, ДГ „Бреза”, ДГ „Весела” и ДГ „Захарно петле”, които на 15 септември ще са напълно готови.
Кметът посети и ДГ „Марица”, тъй като тя ще отвори врати за деца от първа и втора група, които ще работят по метода на М.Монтесори. Инж. Ралев се срещна с директора на детското заведение Надежда Дервенска, за да се информира и лично да провери как върви материално-техническата и методическата подготовка за това амбициозно начинание, което заслужено предизвиква висок интерес сред родителската общественост. Г-жа Н.Дервенска показа помещенията, където ще бъдат посрещнати децата, доставките със специалното оборудване с всичко необходимо, което осъществяването на този класически метод изисква. Дидактичните материали, произведени в „Nienhuis”, Холандия – официален производител на материали Монтесори, са на стойност 24 000 лв. и са за работа по математика, реч, практичен живот, космическо възпитание и сетивен материал. Уточнено бе, че необходимата методическа подготовка са преминали 9 учители и директорът, обучавани за това 8 месеца от специалисти на НБУ. Кметът разгледа специалните пособия, с които на децата ще се дава възможност да развиват и демонстрират креативност, умения за разрешаване на проблеми, критическо мислене и умения за оптимално разпределение на времето. Остава единствено набавянето на новите столчета за помещенията, които ще бъдат доставени през следващата седмица.