Вълчев: Непосещаването на училище трябва да се счита за престъпление

Възпроизвеждането на неграмотността от едно поколение в друго я прави устойчива и създава културна необразованост

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев настоя за по-високи учителски заплати по време на дискусията „Демография и образование“, организирана от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В изказването си той се позова на факта, че в страните с най-високи демографски показатели най-успешните гимназисти стават учители, докато в България тази тенденция рязко е отслабнала през последните години. Според него ключов фактор за промяна в положителна посока у нас е вдигането на учителските заплати до 120% от средната за страната.

Вълчев отбеляза още, че утвърждаването на всеобщо задължително обществено финансирано образование е най-големият фактор за развитие на обществото. „Възпроизвеждането на неграмотността от едно поколение в друго я прави устойчива и създава културна необразованост“, заяви той.

Просветният министър се позова на изследване на учени от университета във Вирджиния, което показва, че необразованите майки много по-често раждат деца със забавено интелектуално и психическо развитие. В началото на обучителния период тези деца са натрупали толкова дефицити, че системата не може да ги компенсира, и те отпадат рано от системата.

Демографията на необразованите провокира и емиграция на образованите българи, каза министър Вълчев и отбеляза, че в бъдеще образованите ще искат „да избягат от средата, в която преобладават необразованите“. По думите му прекъсването на спиралата на неграмотност е сложен процес, който се изразява в „задължително образоване и в мотивирани учители“. Той каза, че преодоляването на този проблем е ключово за управленската програма на правителството.

„Непосещаването на училище и детска градина в задължителна училищна възраст трябва да се счита за равносилно на престъпление“, заяви Красимир Вълчев. Той отбеляза, че държавата има моралното право да окаже натиск върху всеки младеж под 16 години, който не изпълнява задълъжението си, регламентирано от Конституцията.