Янка Такева: Посрещаме новата учебна година с нерешени проблеми

Сериозен е въпросът с кадровото обезпечаване особено в малките населени места

Посрещаме и този 15-ти септември с нерешени проблеми в образователната система. Това каза за Агенция „Фокус“ председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева.

По думите ѝ сериозен е въпросът с кадровото обезпечаване особено в малките населени места, като към момента незаетите щатни места са около 3 000. Модернизирането на учебните планове също е спорен момент, на който едва ли ще бъде намерено решение през тази учебна година. Председателят обаче изрази увереност, че обещаното от правителството поетапното увеличение на учителските заплати ще се изпълни.

„В бюджетната рамка са заложени за 2018 г. в бюджета 338 млн. за средното образование от тях 248 млн. за работните заплати, които ще се увеличат от 1 септември 2017 г. Вчера на Отрасловия съвет приехме наредбата за работните заплати, приехме анекса, така че утре очакваме да подпишем анекса и съответно директорите вече да започнат увеличението, защото средствата са в училищата за увеличението на работните заплати. Аз смятам, че правителството трябва да отпусне допълнително още 90 млн. към тези 338 млн. лв. в бюджет 2018 г., за да може да се покрият всички необходими разходи по издръжката и целодневната организация на работата в училищата и целодневните детски градини”, каза още председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева.

Янка Такева добави, че тази година около 61 000 първокласници ще влязат в класните стаи. Механизмът за обхващане на деца в системата ще даде положителни резултати, като тази година повече деца ще се обучават и в останалите класове, коментира още тя. "Важна цел през нова учебна година би трябвало да бъде повишаване статута на българския учител", каза Янка Такева.