Студенти напълниха зала "Магнум" на Втора клинична база за лекция по хигиенна дезинфекция

Лекцията бе част от мероприятия под надслов "Здравето е в твоите ръце"

На 13 септември 2017 г. в препълнената зала "Магнум" на Медицински университет – Плевен, намираща се във Втора клинична база на УМБАЛ "Д-р Георги Странски", се проведе лекция на тема: "Хигиената на ръцете и правилно използване на ръкавиците – основен метод за профилактика на Инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ИСМО)". Лекцията бе част от мероприятия под надслов "Здравето е в твоите ръце".

Мероприятията са съвместната инициатива на Медицински Университет Плевен, Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение „д-р Георги Странски” Плевен, Асоциацията на студентите медици - Плевен и „Медицинска Техника Инженеринг” ООД. Кампанията е насочена към две групи хора – медицинските специалисти/студенти в Плевен и към обществеността.

На събитието присъстваха водещи преподаватели. медици, представители на Академичното ръководство на МУ и на Оперативното ръководство на УМБАЛ, студенти по различни направления от различно факултети.

Целта на лекцията бе завишаване на усилията на всички настоящи и бъдещи медицински специалисти към ежедневно повишаване качеството на хигиенната дезинфекция и миенето на ръцете, в името на по-добрата профилактика на инфекциите, свързани с медицинското обслужване , както и повишаване на здравната култура на различните възрастови групи в обществото по отношение личната хигиена, с което се цели да се намали броя на заболелите от инфекции, които се пренасят с ръцете.

Студентите се запознаха с основните принципи на дезинфекцията, какви лоши последици би имало, ако не се спазва болничната хигиена и бяха обучени как да придобият навици за спазване на ежедневна/хирургична дезинфекционна култура с цел грижа за здравето и живота на пациентите си.