ДГ "Марица" с две групи за обучение на деца по метода "Монтесори"

Това е шестата градина в Пловдив, в която е въведена системата „Монтесори“

Две нови групи деца ще се обучават по метода „Монтесори“ в ДГ „Марица“ в район Северен от тази учебна година.
Стаите са подредени в така наречената подготвена среда, чрез която децата свободно избират материали от практическия живот, от който те идват.

Обучението им преминава през три етапа. В първия етап се използват така наречените дедактични материали за развиването на сетивата, с които малчуганите се учат на трипръстов захват, необходим за писането, на подреждане от голямо към малко, учат се на финна моторика, концентрация и на плавни движения.

„Това е шестата градина в Пловдив, която въвеждаме системата „Монтесори“. Тук сме запазили принципа на пожеланието от страна на родителите, които търсят този метод на обучение“, уточни кметът Иван Тотев.

„Факт е, че все повече родители търсят и се интересуват, същото е и при педагозите, затова все повече въвеждаме този метод на обучение“, посочи кметът и обясни, че една година е срокът за въвеждането на този метод в дадена детска градина, докато се обучат учителите и докато се осигурят необходимите материали и подредба в стаите.

Чрез „Монтесори педагогиката“, играейки децата работят, а работейки, придобиват знания, опит и умения, които са нужни са по-нататъшното им развитие, като самата среда в детската градина ги подтиква към това.

Възпитанието по метода започва с развитие на зрението, допира, осезанията, вкусовите качества. След като детето свикне да използва първите материали, се преминава с плавен преход към втория етап на обучението или развитие на речта и математиката. Всичко е триизмерно, така че да може да бъде видяно и пипнато. Могат да подредят букви, думи, дори кратки изречения.

Третият етап или така нареченото „космическо възпитание“ е обучение за взаимодействието между човека и природата. Под формата на пъзели децата придобиват знания и умения за устройството на растенията, животните, за географията.

„Основният фактор в целия този процес на възпитание на детето е педагогът. В ДГ „Марица“, а и в другите градини учителите са много вдъхновени и добре подготвени, като са преминали през едногодишно обучение. Те са готови да помагат на всяко дете, да бъдат модел за поведение, да бъдат внимателни и да го подкрепят, когато детето има нужда, да бъдат един вид предводител“, обясни Ренета Венева, обучител по метода на Мария Монтесори.

„Пловдив е новатор в това отношение и ние ще продължаваме да модернизираме и подпомагаме идеите на екипите в детските градини“, заключи той.
„Важно е педагозите, които сега започват, да получат подкрепа от целия екип.

Промяната е видима между групите - които се обучават и които не се обучават с метода Монтесори. Като на края на първата година ще направим анализ на постигнатите резултати“, обясни заместник-кметът Стефан Стоянов. Той съобщи, че над 500 деца в Пловдив вече се обучават по метода на Мария Монтесори.

Между 10 000 -12 000 лева е инвестицията на Община Пловдив във всяка една група за оборудване. Заплаща се и 10-месечения курс на учителите, осигурява се обмяна на опит с други детски градини, въвели метода. Таксата, която родителите заплашат е в същия размер, както при останалите групи.

„Имаме идея до края на другата година две от тези шест детски градини да имат изцяло обучени преподаватели и да работят по метода „Монтесори“, за да затворим цикъла на възпитание от 1-ва до 4-та група и да се види ефектът“, уточни заместник-кметът Стефан Стоянов.
Родителите, които присъстваха на откриването на групите споделиха, че имат добри очаквания и пълно доверие в учителите, затова са записали и децата си в подобна група.

Предстои петият курс на обучение за учители по метода „Монтесори“. Обучението на учителите се провежда от екип от експерти на Нов български университет по специално разработена за целите на проекта програма. Това стана възможно, след като се сключи меморандум за сътрудничество между НБУ и Община Пловдив, съгласно който град Пловдив става образователен център за обучение по Монтесори за педагози от цялата страна.

Към момента по програмата са обхванати педагози от ДГ „Майчина грижа“, ДГ „Мирослава“, ОДЗ „Буратино, ДГ „Велимира“, ДГ „Мир“ и ДГ „Марица“.