Томислав Дончев представя нов проект за промени в администрацията

Политика

25-09-2017, 06:00

Снимка:

bnt.bg/кадър

Автор:

Мила Иванова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Дончев гостува на родните си училища по случай 15-и септември

Основна цел на проекта е подобряването на ефективността в работата на администрацията

Заместник министър-председателят Томислав Дончев и постоянният представител на Световната банка за България Тони Томпсън ще представят проекта „Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация“ на конференция на 25 септември от 10.00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет.
Основна цел на проекта е подобряването на ефективността в работата на администрацията, постепенното й освобождаване от технически и спомагателни функции, фокусирането й върху ключови дейности и политики. Две пилотни звена за споделени услуги в областта на управлението на човешките ресурси и финансово-счетоводните дейности ще заработят до края на 2018 г. в централната администрация, а до 2020 г. Стратегията за модернизация на администрацията предвижда тези звена да бъдат 10.  Проектът предвижда разработването на анализ на обектите с представителни и социални функции, собственост на държавната администрация, и предложения за подобряване на модела за тяхното стопанисване и управление.
Въвеждането на принципа на споделените услуги е ключов инструмент за осъществяването на политиката на българското правителство за модернизиране на държавната администрация.
Проектът се осъществява в изпълнение на целите и със средства на Оперативната програма „Добро управление“. Бенефициент е администрацията на Министерския съвет. С ратификация на Народното събрание от 27 юли т.г. за изпълнител по проекта бе утвърдена Международната банка за възстановяване и развитие.