• Варна
  16°
  разкъсана облачност
  Влажност: 87%
  Проф. Росен Василев: Завършилите Техническия университет се реализират веднага на пазара на труда
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  Над 6000 е общият брой на студентите в ТУ-Варна, като 1100 са първокурсниците – бакалаври, става ясно от интервю с ректора, публикувано във вестник “24 часа”

  Ректорът на ТУ-Варна, проф. Росен Василев
  Ректорът на ТУ-Варна, проф. Росен Василев

  Проф. д-р инж. Росен Василев е завършил Технически университет-Варна през 1988 г., специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”. През 2006г. се хабилитира като доцент по „Измервателна електротехника”, през 2011 година е избран за Заместник-Ректор по „Акредитация и развитие“, а от 2015г. е Ректор на ТУ-Варна.

  – Тази година Техническият университет във Варна отбелязва 55 години от основаването си. Много или малко са 55 години, проф. Василев?
  – 55 години са една зряла възраст, която ние посрещаме с гордост. ТУ-Варна е сред най-престижните университети в България, доказали се с традиции в обучението на инженерни кадри. Същевременно не спираме да търсим и внедряваме съвременните технологии в обучението, а в момента преминаваме през процес на модернизация на образователния процес, като сме в постоянен диалог с големите университети в Европа и по света.

  – Как оценявате кандидат-студентската кампания тази година и какъв е броят на студентите в ТУ-Варна?
  – Над 6000 е общият брой на студентите в ТУ-Варна, като 1100 са първокурсниците – бакалаври. Смело мога да заявя, че това е най-успешната кандидат-студентска кампания в последните години, като над 96% от местата за държавен прием са заети. Имаме желаещи и за платено обучение. Университетът обучава студенти в общо осем професионални направления, като традиционно най-голяма е конкуренцията за специалностите в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ – „Компютърни системи и технологии“, „Софтуерни и интернет технологии“ и „Информационни и комуникационни технологии“. Голям интерес има и към специалностите „Транспортна техника и технологии“, „Растениевъдство“, „Индустриален мениджмънт“, „Индустриален дизайн“ и „Защита на населението при бедствия и аварии“, в които също няма свободни места. Единични бройки има в специалностите „Електротехника и възобновяеми енергийни източници“, „Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи“, „Електроенергетика“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Топлотехника и възобноявеми енергийни източници“. Новосъздадената специалност „Автомобилна техника“ се оказа една от най-желаните инженерни специалности.

  Показател за непрекъснато растящия интерес към Технически университет – Варна е фактът, че само през последния месец над 40 студенти от други учебни заведения в страната са заявили желание от тази година да се прехвърлят да се обучават при нас.

  – Проф. Василев, вие сте ректор на ТУ-Варна от 2 години. Какво направихте за този период?
  – За краткия период от 2 години успяхме да поемем курс на модернизиране на университета във всички аспекти. Осъвременихме всички учебни планове за специалностите в бакалавърската степен. В момента те са напълно съобразени с изискванията на бизнеса. За регулираните специалности, свързани с корабоводене, корабни машини и механизми и електрообзавеждане на кораба, учебните програми и планове са съгласувани с Морска администрация и отговарят на всички международни изисквания. Намалихме аудиторната заетост на студентите за сметка на извънаудиторната, с което се увеличи времето им за практическа подготовка. С това се създаде възможност за тяхното практическо обучение и творческо развитие. Нашата задача като университет е не само да обучаваме младите хора като добри професионалисти, но и да им осигуряваме възможност да се изграждат и като мислещи хора, и като творчески развити личности. Единият от начините за това е повишаване на обема на самостоятелна работа на студентите. Променена бе и структурата на учебния процес, като осигурихме повече свободно време на студентите през летния период, по модел на водещи американски университети. Така студентите на ТУ-Варна имат възможност през летните месеци да работят. Внедрихме иновативни форми на обучение, каквато е електронната форма на обучение. Тя дава възможност за самостоятелна подготовка на теоретичния курс от всяка точка на света и е важна за студентите в задочна и дистанционна форма на обучение. Учебните планове в момента са съпоставими с водещите университети в Европа и света и са в унисон с изискванията на потребителите на нашите кадри.

  trenajor3

  Инвестирахме в оборудването на модерни симулатори, тренажори и лаборатории, адаптирани за практическа подготовка на студентите.

  Въведохме академична структура, съобразена с изискванията на закона за висшето образование, което спомогна за нормалното функциониране на факултетните съвети. Предприети бяха мерки за привеждането на възрастовата структура на академичния състав към изискванията на закона за висшето образование. По този начин се отвори пътят на по-младите преподаватели за развитие и научна кариера, с което се подмлади значително академичният състав на университета. Структурните промени ни дадоха възможност да подобрим и заплащането – повишихме заплатите на два пъти и можем да се похвалим, че съгласно наскоро оповестената статистика на синдикатите „Систематизация и сравнителен анализ за състоянието на държавните висши училища в България: предизвикателства за успешна реформа“, нашият университет осигурява най-високото заплащане на своите преподаватели и служители сред всички висши технически учебни заведения в България. Стремежът ни е да бъдем атрактивни и за научна дейност на младите преподаватели. Благодарение на това, рейтингът на университета за последните 2 години, съгласно „Ресърчгейт“ се повиши над 2,5 пъти. Това е рекорден възход за нашата страна. Мога да се похваля, че възпитаник на ТУ-Варна, който завърши компютърна специалност с бакалавърска степен и продължи магистратурата си в Кеймбридж, отново се върна при нас, за да работи върху докторската си дисертация.

  Въведохме строг контрол и върху разходването на финансовите средства. В рамките на 12 месеца от лятото на 2016 до момента бяха инвестирани около 1,6 милиона лева собствени средства за подобряване на сградния фонд и инфраструктурата на университета. Основно ремонтите са насочени към подобряване на енергийната ефективност на сградите, за модернизиране на учебния процес и създаване на по-добри условия за обучение на студентите и работа на преподавателите. Изцяло реновираме сградата на „Учебен корпус“, в която, ако бъде одобрен проектът ни, ще бъде разположено в бъдеще средно професионално училище. На най-голямата сграда на ТУ-Варна – „Нов учебен корпус“ подменихме дограмата и поставяме външна изолация. Извършена е хидроизолация на покривите на всички сгради, което е предпоставка за спокойно посрещане на по-тежките зимни условия. Подобрени са битовите условия за живот в студентските общежития. Инвестирахме средства и в облагородяването на парка на университета, който се превърна в предпочитано място за отдих не само на студентите, но и на живущите в района варненци.

  В рамките на тези 2 години бяха оборудвани модерни лаборатории. Въведени бяха нови магистърски програми. Проведени бяха Дни на отворени врати в редица компании, които подпомогнаха и идейно, и финансово обучението на технически специалисти.

  – В ТУ-Варна има и англоезична форма на обучение. Има ли интерес от страна на чуждестранни студенти?
  – Да, увеличава се броят на чуждестранните студенти, които се обучават в Технически университет – Варна. При нас се обучават студенти от 11 държави от Европа, Азия и Африка. Тази година кандидат-студентите ни от чужбина са около 60. Една част от тях ще минат през подготвителния курс, който сме организирали за тях, а друга част – тези, които имат необходимата езикова подготовка, директно ще бъдат записани в първи курс. Основно това са студенти от Турция, Гърция и Нигерия.

  – По какви проекти и с какви партньори работи университетът?
  – По програма „Еразъм+“ за студентска и преподавателска мобилност Технически университет – Варна работи активно с над 63 университета в цяла Европа. Работим активно по оперативни програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и „Иновации и конкурентоспособност“. Подали сме проекто-предложения по „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“. На международно ниво ТУ-Варна успешно участва като партньор и координатор в голям брой проекто-предложения по програми на Европейския съюз като FP7, HORIZONТ 2020, TEMPUS, INTERREG и др.

  – Какво предстои в краткосрочен план?
  – Искаме да задълбочим сътрудничеството с бизнеса при обучението на студентите. Целим учебно-производственият процес да се осъществява на територията на университета. Имаме идея да възвърнем предназначението на една от 13-те сгради в университета – УПБ и тя да се превърне отново в учебно – производствена база за съвместна дейност с бизнеса. След структурните промени, които вече са факт, предстоят промени в посока повишаване на доходите на преподавателите и служителите. Инвестираме в качеството на човешките ресурси, като даваме възможност за израстване на всички, които извършват качествено обучение и участват в научни изследвания. В процес е модернизирането на учебно-материалната база, адаптирайки я към динамично променящи се световни стандарти в технологиите в образованието.

  Моят стремеж и на цялото академично ръководство на ТУ-Варна е към иновативно обучение, защото то дава възможност за адаптиране на образованието към професиите, с които ще се сблъскат нашите деца.
  – Какво е бъдещето на инженерно-техническите науки?
  – Инженерните специалисти са навсякъде – в производството, в IT сектора, в енергетиката, дори и във финансите. Инженерното образование дава стабилна кариера, но е и добра основа за преориентиране от технически към мениджърски позиции.
  Интересът към инженерните кадри расте непрекъснато. Недостигът на кадри в тази област е характерен не само за България, но и за цяла Европа и за развитите страни по света. Не случайно вече няколко поредни години те са на първо място в класацията на най-търсените професии. Ежегодно в университета постъпват многобройни обяви за работа и стаж. Те са насочени както към обучаващите се в момента студенти, така и към дипломираните вече наши специалисти. В последните две години над 450 компании са потърсили сътрудничество с ТУ-Варна. Те предлагат все по-атрактивни условия при назначаване на работа. За инженерните и техническите кадри е стандарт да имат допълнително здравно осигуряване, да се покриват частично разходите за транспорт, за храна, за обучения и тиймбилдинг. Завършилите Технически университет – Варна се реализират на пазара на труда веднага след завършването си.

  – Каква е вашата лична амбиция?
  – Личната ми амбиция е хората да са удовлетворени от работата и живота си в Технически университет – Варна, да идват с желание на работа и да работят с удоволствие.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg