Дни на училищната психология ще се проведат в Стара Загора

От 10 до 13 октомври

Инициативна група от училищни психолози и педагогически съветници, в партньорство с Община Стара Загора и Регионалното управление по образованието, организират Национална среща „Дни на училищната психология“.

В срещата, която ще се проведе в периода от 10.10.2017 г. до 13.10.2017 г., ще вземат участие представители на образователните институции от цялата страна. В рамките на формата ще се обменят добри практики за преодоляване на проблемите сред подрастващите.

Срещата ще се проведе в четири последователни дни по следните теми:
1. 10.10.2017г. – Тема: „Училищната психология – реалности и перспективи“; Зала №2, Община Стара Загора, начален час -11.00
2. 11.10.2017г. – Тема: „Добри практики в съвременната училищна психология“ ; ЕГ „Р. Ролан“, зала, начален час -11.00
3. 12.10.2017г. – Тема: „Приобщаващо образование“ ; СУ „Г. Райчев“, зала, начален час-11.00
4. 13.10.2017г. – Тема: „Ученическо самоуправление“ ,Библиотека „Захарий Княжески“, зала, начален час - 11.00

Участие в Националната среща ще вземат представители от деветнадесет населени места: Стара Загора, Казанлък, Асеновград, Пловдив, Раднево, Гурково, Разград, Ямбол, Варна, Търговище, Гълъбово, Шумен, Чирпан, Нова Загора, с. Руен, с. Ругош, с. Скалица, с. Старо Оряхово, с. Ветрен.