Район "Изгрев" и Всемирното бяло братство

Животът

12-10-2017, 10:58

Автор:

Дани Стоянов

Всичко от Автора

Район “Изгрев" е разположен в югоизточната част на столицата и представлява около 3% от територията й. До 1987 г. София е разделена на 10 Районни Народни Съвета, а районът влиза в границите на Ленински РНС. В началото на 1988 г. има ново териториално деление и райониране на София – град. Обособява се ОбНС “Червена звезда”, който през 1995 г. преминава в район “Изгрев” със Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове.

В района има 3 квартала - ж.к "Дианабад", ж.к.“Изток” и ж.к “Изгрев” - наричан и кварталът на интелектуалците, заради писатели, художници, музиканти, журналисти и други творци, които живеят на територията му. Интересно в района е, че има и 17 дипломатически посолства.

В района можем да намерим и един от най-старите "култове" в България - Всемирното бяло братство, основано през 1897 г., наричано още и "Дъновизъм", кръстено на основателя му, Петър Дънов. Първоначално вероизповеданието се е наричало Синархическа верига, а през 1922 г. получава името "Окултна школа Всемирно бяло братство".

Според самия основател, Петър Дънов, вярването се определя като "„учение за развитието на душата, ума и сърцето... носи спокойствие на сърцето, носи светлина на ума, обнова на душата и сила на духа". Главни категории в учението на Всемирното бяло братство са: любов, мъдрост, истина, правда и добродетел, схващани като атрибути на „историческия, космическия и мистичния Христос“. Според Петър Дънов, върховен ръководител на Великото всемирно братство е Христос.

Различните аспекти на учението са изложени и развити в около 4000 проповеди на Дънов, говорени и стенографирани в периода 1914 – 1944 г. Публикувани са в няколко многотомни поредици: „лекции пред Общ окултен клас“, „лекции пред Специален окултен клас“, „неделни беседи“, „съборни беседи“, „утринни слова“ и др.

Основни методи за изучаване на трудовете на Дънов в Школата на Всемирното бяло братство са: духовни събрания, музикални упражнения, четене на Дънов, посрещане на изгрева на Слънцето, планински екскурзии, живот в братски общности, годишни събори и други. Специални методи са Завета на цветните лъчи на Светлината, Шестте гимнастически упражнения и Паневритмията.

Седалището на Всемирното бяло братство, както споменахме се намира в София, но то има клонове и извън страната, най-голямият от които е френският център в Бонфен, основан през 1953 г. от Михаил Иванов - ученик на Дънов.

Петър Дънов дава и обобщения за расите, като приписва определени различни морални характеристики на всяка раса, и обявява, че душите от бялата раса са най-напреднали, и че те ще преминат в шестата раса. Душите от другите раси пък първо трябва да преминат през бялата раса, преди да преминат в шестата.

От гледна точка на православното богословие, това учение се различава от Християнството по някои основополагащи характеристики: Христос се смята за окултен учител, а не син Божий; Бог губи личностните си свойства и се преобразява в безлична пантеистична същност; отрича се учението за Св. Троица; появява се концепцията за реинкарнация на душата; поява на окултизъм, окултни практики, астрология.

Църквата не може да приеме много от тезите на Бялото Братство, чиято истинност не може да се докаже.

*В статията е използвана информация на Столична община. Приканваме нашите читатели да споделят любопитни и малко известни исторически факти за София, които ще публикуваме в поредицата.