Т. Петкова: Газов хъб на територията на България е приоритет

Българската страна ще се стреми към ефективно функциониране на Енергийния съюз

„Изграждането на европейски газов хъб на територията на България е сред важните приоритети, по които българското правителство ще работи“, заяви енергийният министър Теменужка Петкова на среща с работодателските организации и енергийни компании.

„Българската страна ще се стреми към ефективно функциониране на Енергийния съюз, при отстояване на националните интереси. Ще насочим усилията си за завършване на междусистемната свързаност на Западните Балкани, за да гарантираме сигурността на енергийните доставки в региона“, коментира министър Петкова.

Тя обясни, че в текущите приоритетни теми от дневния ред на Съвета на ЕС, в областта на енергийния отрасъл, са включени също теми, свързани с функционирането на Енергийния съюз, завършване на енергийния пакет със законодателни и незаконодателни предложения „Чиста енергия за всички европейци“. „Страната ни ангажирано ще участва за постигането на напредък в дискусиите на ниво ЕС, чрез търсенето на баланс в интересите на държавите членки и намирането на компромисни решения“, допълни енергийният министър.

„Диверсификация на източниците и маршрутите, изграждането на европейски газов хъб на територията на България са сред важните приоритети, по които българското правителство ще работи. Акцент в работата ще бъде поставен и върху изграждането на липсващата инфраструктура със съседни страни, както и разработването на модела за регионалния електроенергиен пазар. България е една от последните страни в ЕС, която не е либерализирала напълно своя пазар – завършването на процеса ще е сред акцентите по време на председателството“, посочи Теменужка Петкова.

Министърът на енергетиката допълни, че по време на председателството ще се разгледа и темата за осъществяването на поетапен и икономически обоснован преход към ниско-въглеродна енергетика и повишаване на енергийната ефективност.

Националната енергийна камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Българската минно-геоложка камара изразиха подкрепа по изложените приоритети и заявиха готовност за съвместна работа с Министерството на енергетиката по организацията на съвместни събития в рамките на председателството. До края на седмицата предстоят срещи с представители на браншови организации, синдикати, академична общност и неправителствени организации, на които ще бъдат представени приоритетите в енергийния сектор по време на българското председателство.