Янка Такева: 143 деца мигранти са записани в българските училища през 2016

Най-много са непълнолетните бежанци от Афганистан, Ирак и Сирия

През миналата учебна година в българските училища са били обхванати 143 деца мигранти, като 113 от тях са завършили много успешно образователния етап, а 24 деца са били записани в детските градини. Това съобщи председателят на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка Такева на конференцията "Обучението на децата на мигрантите - проблеми, перспективи, решения", предаде БНТ.

"Непридружените деца мигранти, без родители, у нас към февруари 2017 г. са 972", каза Такева и отбеляза, че това са данни от Държавната агенция за бежанците. "Общият брой на потърсилите официално закрила в България през август 2017 г. е 2633-има, от тях 827 са до 17-годишна възраст и подлежат да бъдат обхванати от образователната ни система", съобщи председателят на СБУ.

Такева уточни, че най-много са непълнолетните бежанци от Афганистан, Ирак и Сирия. Тя каза, че търсейки информация в последните часове за днешната конференция, е попаднала на данни, че в сравнение с миналата година се е завишил броят на непридружените деца мигранти, които са регистрирани в България.

"Затова очакваме допълнителни данни от ДАБ, за да знаем как да ги интегрираме в образователната ни система, след като преминат през задължителния престой в бежанските центрове", заяви председателят на СБУ.

"От СБУ сме направили предложение престоят на децата мигранти в бежанските центрове да бъде намален от шест на четири месеца, за да може той да бъде съобразен с началото на учебната година или на учебния срок", каза Янка Такева. По думите ѝ "родителите на децата мигранти с единия си крак са в България, а с другия са в Германия, и затова на тези деца им е трудно да научат българския език".

"Тези деца искат да научат повече немски и английски език, отколкото български, защото родителите им не искат да останат в България", коментира Такева.

Тя съобщи, че от СБУ са подготвили методическо помагало за работа с децата мигранти и "Наръчник за мигранти", които да са в помощ на учителите за интеграцията в образованието на тези деца.