Каварна и Вулканещи се побратимиха

Подписаха споразумение за сътрудничество

Кметът на Община Каварна Нина Ставрева и кметът на Вулканещи в Гагаузкия регион в Молдова Виктор Петриоглу подписаха споразумение за сътрудничество и побратимяване на двата града. Това бе и официалната част от празника на Вулканещи, който се чества на 14 октомври. Целта е да се насърчат съвместните дейности в областта на културата, спорта и младежките дейности, екологията, традиционния и алтернативен туризъм. Осъществява се обмен на информация, управленски и професионален опит в развитието на инфраструктурата и местното самоуправление. Община Каварна има сключени договори за международно сътрудничество с редица общини от цяла Европа.