Реконструкция на електропровод гарантира по-сигурно електрозахранване за 3 400 домакинства в Добричко

За селата Карапелит, Медово, Енево, Бенковски и Владимирово

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи стартира проект за реконструкция на част от въздушната електроразпределителна мрежа в община Добричка на обща стойност 250 000 лева. Дружеството планира да подмени над 30 000 метра въздушен проводник и 102 стоманобетонни стълба при обща дължина на трасето 10 150 метра. Целта на ремонтните дейности е да се поеме нарастващата консумация на електроенергия и генерация от възобновяеми енергийни източници в района на село Карапелит.

Инвестицията се извършва като се реконструират съоръжения изцяло в сервитутните зони на електропровода средно напрежение, преминаващ през землищата на селата Карапелит, Медово, Енево, Бенковски и Владимирово. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи съгласува дейностите си с кметовете на населените места и ги уведомява за етапите от ремонта на въздушната електроразпределителна линия в община Добричка.

Заедно с подмяната на елементите от електроразпределителната мрежа по електрическите стълбове ще бъдат монтирани 300 птицезащитни маншони, които да предпазват птиците при пребиваването им в района.

Извършената реконструкция по електропровода е част от Инвестиционната програма на дружеството за 2017 г. Основният ремонт ще повиши допълнително надеждността на електрозахранването за близо 3 400 клиенти на компанията в посочените райони.