Общинският съвет на Стара Загора гласува четири нови наредби

Близо 40 бяха предложенията за дневен ред

Четири общински наредби бяха приети днес по време на редовното заседание на Общинския съвет в Стара Загора. Съветниците подкрепиха с пълно мнозинство наредбата, с която се уреждат обществените отношения, свързани с отглеждане на селскостопански животни на територията на общината. Към тази категория вече са включени и зайците, съобщава БТА. Приета бе и Наредба за реда и условията на отглеждане на животни компаньони на територията на Община Стара Загора и за организация на работата в общински приют за безстопанствени животни.
На октомврийската сесия бе приета също и Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система в общината. Тя спомага за осъществяването на дългосрочните програми за развитието на зелените площи и на едногодишните краткосрочни програми за планиране, изграждане на нови и за поддържане на съществуващите вече такива.
Старозагорските общински съветници гласуваха с 46 гласа "за" одитното становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2016 година.
Близо 40 бяха предложенията, които влязоха в дневния ред на сесията този месец.