Министър Петкова: ЕСО получава над 1.2 млн. лв. безвъзмездно финансиране

Финансирането е за един от стратегическите проекти на ЕС в областта на интелигентните мрежи

"Електроенергийният системен оператор" /ЕСО/ ЕАД се включва като стратегически партньор в проекта "Трансгранично управление на непостоянните енергийни източници и инсталации за съхранение на енергия, позволяващи транснационален пазар на едро - CROSSBOW". Общата стойност на проекта е над 21 млн. евро, от които над 17 млн. евро е безвъзмездното съфинансиране, съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката /МЕ/.
Проектът е финансиран със средства от програма "Хоризонт 2020" на Европейската комисия. Над 1.2 млн. лв. безвъзмездно ще получи ЕСО ЕАД за изпълнение на дейности в рамките на проекта, който се определя като един от стратегическите за Европейския съюз в областта на интелигентните мрежи. Основна цел на проекта е да предложи споделено използване на ресурси за насърчаване на трансграничното управление на непостоянните източници на възобновяема енергия, уточниха от МЕ.
"Даваме началото на проекта именно в навечерието на първото българско председателство на Съвета на ЕС - ясен знак, че сме ангажирани с приоритета за приложение на законодателството "Чиста енергия за всички европейци" и интегриране на електроенергийните пазари в Западните балкани". Това е казала Теменужка Петкова по време на откриването на срещата в Министерството на енергетиката.
Двудневната среща събира участници от 14 държави, сред които и 8 оператори на преносни мрежи - България, Румъния, Македония, Сърбия, Гърция, Босна и Херцеговина, Хърватия и Черна гора.
ЕСО ЕАД има опит с разрешаването на експлоатационни проблеми, свързани баланса между производство и потребление на електроенергия. По тази причина системният оператор ще участва в демонстрациите по CROSSBOW проекта с този актуален казус и предприеманите мерки. ПАВЕЦ Чаира би могла да разшири дейността си по балансиране на пазара в региона. Целта е CROSSBOW да анализира данните и помогне за използване на възобновяемата енергия на регионално равнище със съседните страни, се казва още в съобщението от МЕ.
"Участието на ЕСО в проекта CROSSBOW ще се даде възможност на операторите в региона да обменят най-добри практики в процеса по управление на електроенергийната система", подчертала министър Петкова, цитирана от пресцентъра на енергийното министерство. Тя е допълнила, че създаването на регионален координационен център в Югоизточна Европа, подобен на вече съществуващите в Западна и Централна Европа, ще гарантира повишаване надеждността и ефективността на преносната система в региона.
Проектът "CROSSBOW" се ръководи от ETRA GROUP и има за цел да предложи споделено използване на ресурси за насърчаване на трансграничното управление на непостоянните източници на възобновяема енергия и съоръженията за нейното съхранение. Това способства по-широко разгръщане на незамърсяващи енергийни източници, съкращаване на мрежовите експлоатационни разходи и увеличаване на икономическите ползи от екологично чистата енергия, се посочва в съобщението от Министерството на енергетиката.
Резултатите от проекта "CROSSBOW" ще бъдат анализирани от осемте оператори на преносни системи от Югоизточна Европа. Ще бъдат демонстрирани отделни случаи на справяне с транснационалните предизвикателства, пред които е изправена всяка от участващите в проекта страни, уточняват от енергийното ведомство.